Kerkgebouw is en blijft, hart en ziel van het dorp.

 

Met name in de winterdagen en vooral rondom Kerst en oud op nieuw, geeft een kerk in het dorp vaak een extra gevoel van warmte, herkenning, eigenheid, thuisgevoel of zeg het maar. Iedereen heeft er zijn eigen gevoelens bij. Door alle kerksluitingen in den lande is het onderwerp ‘wat gebeurt er met de kerkgebouwen’ een hot item. Vandaar dat wij, Stichting Laurentius Vierlingsbeek, u graag wijzen op de volgende sites:

http://www.dekerkvernieuwers.nl en http://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/de-kerk-van-alle-kanten

Hier vindt u heel veel informatie en kunt u ook middels aanmelding boeiende online webinars volgen over hoe en wat er speelt bij het zoeken naar herbestemmingen van kerkgebouwen. U kunt ook via deze sites terugkijken naar reeds gehouden webinars. Zeer interessant en er wordt breed beschouwelijk gepraat over dit onderwerp wat ook ons als dorp Vierlingsbeek-Groeningen raakt. Wellicht juist in de komende weken ziet u momenten om dit eens te doen.

Daarnaast is er onlangs een webinar geweest vanuit de Rabobank over de leefbaarheid van dorpen en kleine kernen. Hierin wordt met name het voorbeeld uit Langenboom (Gemeente Mill) aangehaald en hoe daar keuzes gemaakt worden om te komen tot levensbestendige toekomst-gerichte ontwikkeling van primaire voorzieningen voor het dorp. U kunt dit webinar terugzien op http://youtu.be/OMKYPc4jv-o 

 

Kerkgebouw en onderzoek Multifunctionele Accommodatie Vierlingsbeek

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het definitieve rapport door bureau Laride. Op de website http://www.mfa-vierlingsbeek.nl/ kunt u het tussentijdse presentatie inzien. 

Wij scharen ons als Stichting Laurentius Vierlingsbeek achter deze plannen waar, in een van de opties, de kerk een onderdeel wordt van het nieuwe MFA. Het voorlopige plan m.b.t. de kerk voorziet in ons doel als SLV en ondersteunen wij dan ook volledig. Natuurlijk zal er nog verdieping en verdere uitwerking nodig zijn waar wij als SLV bij betrokken zullen en willen blijven. Maar belangrijk is dat wij kunnen melden dat de schetsen zoals die er nu liggen, gedragen worden door SLV. Belangrijk voor ons is dat de authenticiteit van het gebouw zowel buiten als binnen behouden blijft of althans met respect wordt benaderd. In de hierboven aangehaalde webinars komt ook deze stellingname breed aan bod.

Deze ontwikkelingen zullen voor vele bewoners die al obligaties hebben gekocht een steun in de rug zijn. Ook zal het vele bewoners die nog twijfelen en het definitieve MFA onderzoek willen afwachten, een extra zet kunnen geven om alsnog een of meerdere obligaties aan te kopen. De kerk is dan wel gekocht door Stichting Laurentius Vierlingsbeek, maar we zijn er nog niet helemaal. Er is immers ook een lening aangegaan en die dient met obligaties terugbetaald te worden. Van de 800 obligaties zijn er nu bijna 580 verkocht. Nog 220 te gaan. Bij deze dan ook de oproep om een of meerdere obligaties te kopen en voor diegene die al een obligatie hebben gekocht mededorpsbewoners en daarbuiten te enthousiasmeren om zo mogelijk ook een of meerdere obligaties te kopen. 

Op de site http://www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl en http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/ vindt u het inschrijfformulier als ook verdere informatie.

 

Bezoek de kerststal in de kerk

De kerststal werkgroep heeft weer een mooi en vertrouwd kersttafereel gemaakt. Op 1e en 2e kerstdag is de kerk geopend van 11:00 tot 17:00 uur om de kerststal te bekijken. Leuk voor de kinderen, en goed voor u om de ruimte weer eens tot u te nemen.

Stichting Laurentius Vierlingsbeek wenst u de komende tijd warme, intense en intieme dagen toe, waar ondanks de beperkingen hopelijk ook ruimte is voor een goede discussie en beschouwelijke bezinning op hoe wij het hebben en willen houden.

 

Heeft u vragen of anderszins, bel gerust 

Sjaak Verstegen 06-20614609 -  Joop Verbeeten 06-54661196  - René Schaeffers 06-52762028.

     

Stichting Laurentius Vierlingsbeek