Veiligheid & regels omtrent vuurwerk afsteken

 

De jaarwisseling staat weer bijna voor de deur. Vanuit die gedachte en vanuit de veranderde wet & regelgeving willen wij u informeren over oudjaarsdag. Om de overlast te beperken is landelijk is bepaald dat op oudejaarsavond alleen tussen 18.00 en 2.00 uur vuurwerk afstoken mag worden. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden.

 

Minimumleeftijd

Op de verpakking van vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

 

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk. U kunt een boete krijgen op het bezit en het afsteken ervan.

 

Veiligheid

De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Hieronder enkele tips.

 • Bewaar vuurwerk buiten het bereik van kinderen en nooit in je broek- of jaszak.
 • Koop alleen bij officiële verkooppunten op 29, 30 of 31 december.
 • Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren met vuurwerk is Levensgevaarlijk!
 • Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
 • Steek geen vuurwerk uit je hand af.
 • Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond
 • Let op omstanders (mens en dier).
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.
 • Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.
 • Zet dan een veiligheidsbril op.
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
 • Ruim vuurwerkafval meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.

 

Overlast

Meld overlast via het algemeen politienummer (0900) 8844. Ziet u misbruik van vuurwerk naar dieren toe bel dan 144, red een dier.

 

Veilig het nieuwe jaar in

Middels deze weg hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Wij hopen dat u allen de jaarwisseling op een plezierige en vooral veilige manier beleeft.