Boxmeer wil onderwijskwaliteit handhaven door vorming integrale kindcentra

 

De gemeente Boxmeer is samen met schoolbesturen een onderzoek gestart hoe de kwaliteit van het basisonderwijs in de kern Boxmeer gehandhaafd of verbeterd kan worden met een dalend aantal leerlingen. Integrale kindcentra (IKC), waar onderwijs, kinderopvang en peuterspeelwerk onder een dak samen worden gebracht, zijn mogelijk de oplossing. Dit meldt de gemeente Boxmeer. 

Onderzocht wordt hoe het aantal kinderen in de kern Boxmeer over minder gebouwen, met meer faciliteiten verdeeld kan worden. De voorkeur van de schoolbesturen Invitare, Optimus, Protestants Christelijk Onderwijs Boxmeer en van Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek (SKOV) gaat uit naar het vormen van een aantal integrale kindcentra. Scholen komen dan beter onder dak en ouders kunnen meer service verwachten door clustering van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelwerk.

 

Verschillende mogelijkheden voor het vormen van integrale kindcentra worden onderzocht door onderzoeksbureau PentaRho. De uitkomst van het onderzoek wordt in maart/april verwacht.