Vierlingsbeek - Groeningen, de kerk is van ons!

 

Aan alle inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen en andere geïnteresseerden,

 

Zoals je hebt kunnen zien op onze borden, hebben we de kerk gekocht. We? Inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen hebben de kerk gekocht. Er zijn 548 obligaties (stand van 15 oktober) door jullie gekocht. Hartstikke mooi, hartstikke bedankt!

 

548 is geen 800, wat nodig was om te kunnen kopen. Gelukkig hebben we een lening kunnen afsluiten zodat we toch voldoende geld hadden op 15 oktober, omdat de parochie geen verder uitstel voor de aankoop gaf. Die lening moeten wij als Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) natuurlijk terugbetalen, maar we hebben er vertrouwen in dat er nog veel obligaties gekocht gaan worden. U zult begrijpen dat de verkoop van obligaties daarom gewoon door gaat, totdat we de 800 bereikt hebben. 

HOORT,   HOORT,   ZEGT HET VOORT

 

Sleuteloverdracht

Donderdag 15 oktober 15:00 uur is de overdracht bij de notaris geweest. Vrijdagmiddag 16 oktober hadden we nog een kleine symbolische overdracht bij de kerk.

 

En nu?

In deze corona tijd gaan we kijken wat we kunnen betekenen voor verenigingen die nu niet terecht kunnen in hun vertrouwde  accommodatie. In goed overleg gaan we kijken of de kerk uitkomst kan bieden.

 

Het doel van de stichting (SLV) is het kerkgebouw beschikbaar te maken en te houden ten dienste van en aan de gemeenschap Vierlingsbeek-Groeningen. Daarvoor was het noodzakelijk de kerk te kopen. Dat is nu gelukt, waarmee het verwezenlijken van het doel een stuk dichterbij is gekomen.

 

Dus,  Vierlingsbeek - Groeningen heeft de kerk gekocht 

we willen graag nog meer obligaties verkopen om: 

a) de lening zo snel mogelijk af te lossen en 

b) geld beschikbaar te krijgen om extra voorzieningen te realiseren

 

Je weet ons te vinden!  info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek 

Sjaak Verstegen – René Schaeffers – Joop Verbeeten

http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/

http://www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl