‘Kinderen hebben liefderijke, stabiele omgeving nodig’

"Van kinderen moet je afblijven." Ze zegt het ferm en vol overtuiging. Lisette Verploegen heeft veel ervaring met het groepsgericht werken met jongeren en kinderen in de hulpverlening. En als trainer van professionals op dat specifieke gebied. "Wat daar belangrijk aan is? Nou, elk kind dat je kunt helpen, is er één. Het is mooi om te zien dat je ondanks alle ellende die er soms is, toch het verschil kunt maken. Dat geeft je erg veel voldoening. Daarom is het ook belangrijk om alle professionals die met kinderen werken, goed te trainen."

 

Vandaar ook dat de Vierlingsbeekse haar ervaring en kennis als hulpverleenster én als trainer met anderen wil delen. "Maar ik wil vooral professionals begeleiden, ondersteunen en bewustmaken van de belangrijke taak die zij hebben om 'zorgelijke' situaties van kind en gezin vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken. Daarnaast train ik specifiek aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling uit diverse organisaties over hoe ze de meldcode in de eigen organisatie kunnen implementeren, en hun collega's kunnen begeleiden met de toepassing ervan."

 

Ze werkte bij verschillende werkgevers als opleider, trainer, coach en projectleider. Vanaf 2003 is ze zelfstandig ondernemer. Samen met Kitty van de Vossenberg runt ze met enthousiasme 2maalV; training, coaching en intervisie. Ze is als vaste projectleider/docent onder meer verbonden aan de leergang Directeur Integraal Kindcentra van AVS. Ze begeleidt medezeggenschapsorganen, maar bijvoorbeeld ook teams en managers in veranderprocessen. "Maar een specifiek onderdeel van mijn werk, mijn passie, gaat uit naar de begeleiding van professionals in de omgang met huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik ben ook aangesloten bij de landelijke trainersgroep huiselijk geweld."

 

De gevolgen van kindermishandeling zijn voor een kind vergaand. "Dat gun je geen kind. Voor een optimale emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling hebben kinderen een liefderijke, stabiele omgeving nodig. Helaas zijn niet alle ouders in staat die omgeving te bieden. Wanneer er sprake is van geweld, seksueel misbruik of verwaarlozing ontwikkelen kinderen een trauma. Kindermishandeling heeft levenslange consequenties. Vandaar dat het belangrijk is om het vroegtijdig te signaleren, zeker als professional. Veel organisaties hebben hun protocol nog niet op orde. Er is dus werk aan de winkel!"

 

Verbeterde meldcode

Per 1 januari is de 'verbeterde' meldcode ingegaan en zijn professionals uit de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg/jeugdhulp en justitie verplicht om met de stappen van de code, inclusief afwegingskader, te werken.

 

Theorie en praktijk

Het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum (WODC) maakte onlangs vanuit onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling bekend dat in een periode van  vijf jaar 97.000 vrouwen en 27.000 mannen structureel te maken hebben met fysiek of seksueel geweld. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook 90.000 tot 127.000 kinderen (0 tot 17 jaar) jaarlijks slachtoffer waren van tenminste één vorm van kindermishandeling. "Ik vind met name de vroegsignalering door kraamzorg, consultatiebureaus, huisartsen, kinderopvang en onderwijs daarom van zeer groot belang", zegt Lisette Verploegen. "Zij zien dagelijks zeer veel kinderen en hebben vaak een band met het gezin. Ik vind het ook noodzakelijk dat aandachtsfunctionarissen in deze organisaties hun collega's goed kunnen ondersteunen in de toepassing van de meldcode. Juist omdat zij met name in een vroegtijdig stadium lichte zorgelijk signalen bespreekbaar kunnen maken, wat uiteindelijke escalatie kan voorkomen."

 

De eerstvolgende 2,5 dagen durende training aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld vindt plaats op 28 maart, 11 april en 25 april 2019. Voor meer informatie kijk op de website www.2maalv.nl.

 

Tekst Ron Koenen (Peel en Maas, Boxmeer Weekblad).