Gemeenschapsvoorzieningen in de toekomst.

 

Vierlingsbeek en Groeningen zijn dorpen met een zeer rijk verenigingsleven. Voor sport en cultuur is de keuze groot. Enkele sportverenigingen hebben eigen accommodaties, alsook de jeugd en het gilde. Voor de overige verenigingen en voor hun vele activiteiten hebben we momenteel volop ruimte maar als er zich nieuwe mogelijkheden en extra kansen gaan voordoen dan is het moment daar om een en ander eens tegen het licht van te houden met het oog op de toekomst. Vanuit de dorpsraad is een comité gemeenschapshuis ingesteld om een en ander te coördineren.

 

In het voorbije jaar is dat gedaan in samenwerking met Alwin Kaashoek van adviesbureau Kaader uit Delft, gespecialiseerd in het herbestemmen van kerken. Samen met het comité is hij aan de slag gegaan om de ruimtelijke capaciteit van de gemeenschapsvoorzieningen in beeld te brengen en te bekijken op welke manier deze capaciteit inpasbaar is in de kerk of eventueel in zalencentrum Concordia. Vooral de grote zorg om ook in de toekomst nog een grote zaal voor activiteiten in het dorp te hebben en voldoende ruimte om de komende 20 jaar vooruit te kunnen met alles wat wij als inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen willen doen, is aanleiding tot dit onderzoek geweest.

 

Het onderzoek is gesubsidieerd door het Rijk, de gemeente Boxmeer, Wonen Vierlingsbeek, de centrale parochie en de dorpsraad.

 

De afgelopen weken hebben we de resultaten van het onderzoek gedeeld met alle betrokkenen en nu willen we deze graag met zoveel mogelijk inwoners en verenigingen gaan delen en bespreken.

 

De presentatie zal gedaan worden door de opsteller van het rapport, de heer Alwin Kaashoek.

Datum:                Donderdag 5 maart.

Aanvang:            20.00 uur.

Locatie:               Zalencentrum Concordia.

 

Wij stellen het op prijs als u zich even aanmeldt zodat we ongeveer weten welke ruimte we nodig hebben. Dit kan op onderzoek.gemeenschapshuis@gmail.com

 

Namens comité gemeenschapshuis

Dorpsraad Vierlingsbeek

Sjaak Verstegen