Nieuwsflits 2 MFA Vierlingsbeek

 

Voortgang MFA (Maart 2020)
Zoals eerder vermeld hebben we ons advies voor een onderzoek naar een ‘MFA voor de toekomst’ in december 2019 voorgelegd en mondeling toegelicht aan de Gemeente Boxmeer.
Op grond daarvan kregen we van de Gemeente het verzoek om onze vraag voor de financiële bijdrage voor een procesonderzoek te onderbouwen. Ook wilde de Gemeente graag van ons weten wat de dorpsgemeenschap zou kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een toekomstig MFA. 

 

Wat hebben we sinds december 2019 gedaan?
We hebben onze aanvraag nader toegelicht in een ‘oplegger’ die begin Februari naar de Gemeente is verzonden. We hebben ter onderbouwing van deze oplegger o.a. gesprekken gevoerd met:
twee ervaren adviesbureaus, een subsidiewervingsbureau en de bestuurder van SKOV. Ook hebben we de voortgang nader toegelicht tijdens de dorpsraadvergadering d.d. 3-3-2020.

 

Hoe nu verder?
Op dit moment wordt bij de Gemeente de advisering voorbereid voor college en raad. De eerstvolgende raad waarvoor geagendeerd kan worden is de raad van 7 mei 2020. Het is een reële inschatting dat bij deze raadsvergadering besloten wordt over ons verzoek. En dan kunnen we weer verder!
We gaan de komende periode ook in gesprek met diverse raadsleden. 

 

Meedenken met en over MFA?
Mocht u mensen kennen die graag betrokken blijven of mee willen werken aan de ontwikkeling van het MFA Vierlingsbeek? Laat die dan een email naar mfavierlingsbeek@gmail.com sturen zodat wij die op kunnen nemen in het verzendbestand.


Vragen? Bel gerust even met 06-54661197
Hartelijke groet
Dorpsraad Vierlingsbeek en Regiegroep MFA Vierlingsbeek 

 

De vorige en in de toekomst ook de volgende nieuwsflitsen over MFA vierlingsbeek zijn vinden op http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/dorpsraad-vierlingsbeek/regiegroep-mfa/