Op zoek naar verhalen, foto’s etc. rondom thema “75 jaar leven in vrijheid”?

Oproep aan bewoners Vierlingsbeek.

 

Op initiatief van de Gemeente Boxmeer is in 2014 de Stichting BING in het leven geroepen.

Het doel van de stichting is het coördineren van de activiteiten binnen de Gemeente Boxmeer bij een lokale viering van internationale en nationale gebeurtenissen.

 

De Gemeente Boxmeer heeft de stichting BING ingezet voor de vrijheidsvieringen in 2014/15 en 2019/20. De Stichting BING houdt zich bezig met de coördinatie van de vieringen binnen de Gemeente Boxmeer. De stichting heeft contact met o.a. schoolbesturen en de Gemeente om er zorg voor te dragen dat er aandacht is voor het thema 75 jaar leven in vrijheid binnen alle scholen in de Gemeente Boxmeer.

De Gemeente Boxmeer is hoofdsubsidiënt bij het vieren van 75 jaar leven in Vrijheid dat mede geïnspireerd is door de verhalenlijn uit Brabant Remembers. Deze verhalenlijn over 75 jaar leven in vrijheid is per kerkdorp vastgelegd en levert samen de verzamelde verhalen in de Gemeente Boxmeer op.

 

Ook Vierlingsbeek wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van deze verhaallijn.

 

Hebt u nog verhalen, foto’s etc. die te maken hebben met het thema “75 jaar leven in vrijheid”? Dan komen wij graag met u in contact, via ons mailadres dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl.