Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!

 

Beste ouders/verzorgers, lieve kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen,


Hoewel wij het heel graag anders zouden willen zien, zijn ook wij genoodzaakt om de festiviteiten rondom de al aangepaste intocht van Sinterklaas, nog verder aan te passen.

 

Er zullen geen activiteiten plaats vinden in de gymzaal van de basisschool en op het plein. Dit om een (grote) toestroom van mensen te voorkomen.


We hebben gekeken naar wat dan wél mogelijk is, want Sinterklaas kan niet wachten om die lieve kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen dit jaar weer in het ‘echt’ te kunnen zien.


Op zaterdag 13 november, tussen 14.30 uur en 17.30 uur zal Sinterklaas door de bebouwde kom van Vierlingsbeek komen rijden. Voorafgaand zal er een geluidswagen rijden, zodat jullie weten dat Sinterklaas elk moment bij jullie door de straat zal komen. Sinterklaas zou het erg leuk vinden als jullie buiten ook wat mooie versiering neerhangen, zodat hij zich echt welkom voelt. Zo zou het fijn zijn als de namen van de kinderen ergens te zien zijn (op het raam bijvoorbeeld: ‘Hier wonen:…..’ of op de mutsen van de kinderen.) Er is een mogelijkheid om knutselwerkjes, verlanglijstjes etc. op afstand te overhandigen.


We willen iedereen vragen om zoveel als mogelijk vóór het eigen huis te blijven staan en op deze manier Sinterklaas te begroeten Ook willen wij jullie nadrukkelijk vragen om niet achter de wagen aan te lopen/fietsen, om er op deze manier samen voor te zorgen dat de veiligheid van eenieder gewaarborgd kan blijven. Voor de kinderen die aan een doodlopende straat wonen, willen wij vragen om aan het begin van de straat te wachten op de Sint.


De intocht van de sint in Groeningen zal ongewijzigd blijven.


Voor verdere informatie en eventuele wijzigingen verwijzen wij jullie naar onze Facebook: ‘Sint in Vierlingsbeek en Groeningen en naar de websites: http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl en http://www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl


Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij te bereiken op ons e-mailadres: sintvierlingsbeekgroeningen@gmail.com


We hopen er op deze wijze voor de kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen toch nog een fijne en feestelijke dag van te maken.


Sinterklaascomité Vierlingsbeek en Groeningen