Nog geen besluit over mfa Vierlingsbeek

De gemeenteraad van Boxmeer gaat zich op donderdag 11 juni toch nog niet buigen over het voorstel tot afwijzing van een bedrag van 30.000 euro voor een professioneel onderzoek naar de mogelijkheden voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa) in de kern van Vierlingsbeek. Het wordt nu besproken in de raadsvergadering van 2 juli. “Gelukkig”, zegt Luc Cuijpers namens de speciaal hiervoor in het leven geroepen regiegroep. “Want de politiek moet natuurlijk wel besluiten nemen op basis van correcte informatie.”


Bijvoorbeeld over de kosten van de bouw van het mfa. Zowel in de pers als in de nota van de gemeente Boxmeer worden bedragen genoemd van 8-10 miljoen euro die nodig zouden zijn voor de totstandkoming van die multifunctionele accommodatie. “Maar dat is totaal uit de lucht gegrepen. Het onderzoek zal daarover meer duidelijkheid moeten scheppen. Die moet zowel planologisch als financieel, los van de huidige accommodaties, in kaart brengen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.”


Er wordt gezocht naar ‘een allesomvattend droomplan’ voor de dorpen Vierlingsbeek en Groeningen (vele inwoners van Groeningen maken gebruik van gemeenschapsvoorzieningen in Vierlingsbeek, red.), aldus de omschrijving van de regiegroep, die zich bewust niet wenst te mengen in de discussie over de exacte locatie van het mfa. Nieuwbouw, aanbouw, herbouw van een de huidige panden: het kan en mag allemaal. Onder één voorwaarde: dat het mfa in het centrum van Vierlingsbeek verrijst.


Maar het college van de gemeente Boxmeer wees het gevraagde krediet van 30.000 euro af. Volgens B en W is de noodzaak voor een onderzoek niet aangetoond en voorziet de huidige gemeenschapsvoorziening Joffershof (na uitbreiding) adequaat in de (toekomstige) ruimtebehoefte van Vierlingsbeek. Bovendien is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met de ontwikkeling van een geheel nieuwe multifunctionele accommodatie.

 

Ook zou het volgens B en W gaan om 8-10 miljoen euro, een forse investering, die met het oog op de ophanden zijnde fusie van de gemeenten in het Land van Cuijk wordt ontraden. Tevens wijst het college op het bedrag van 350.000 euro dat in het investeringsprogramma van 2021 al is opgenomen voor het opknappen en uitbreiden van gemeenschapshuis Joffershof. Bovendien zou er volgens B en W verdeeldheid in het dorp heersen over de komst van het nieuwe mfa.


“Natuurlijk is het zo dat een plan als het nieuwe mfa vragen oproept. Er zullen altijd inwoners zijn die over hun eigen schaduw heen moeten stappen”, weet Cuijpers. “Daarom is het ook goed om een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek door professionals te laten verrichten, zodat er doordachte en afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt. Nu wordt er door B en W een besluit genomen dat op punten onterecht is gebaseerd op aannames, interpretaties en ogenschijnlijke gevoeligheden. Zo is het door B en W genoemde bedrag van 8-10 miljoen gebaseerd op integratie van een nieuwe school, terwijl uit het onderzoek moet blijken of dit een van de gewenste realiseerbare scenario’s is. Het is dus niet objectief om op grond van deze aanname nu het besluit te nemen om het onderzoek af te wijzen. Ook wordt de indruk gewekt dat er geen eensgezindheid is voor dit plan in Vierlingsbeek en Groeningen. Nou, van de 225 aanwezigen, van jong tot oud, die eind november een informatiebijeenkomst over het nieuwe mfa bijwoonden, schaarde maar liefst 99,6 procent zich achter dit plan.”

 

Daarom is het volgens de regiegroep belangrijk om op korte termijn op een degelijke, heldere manier de kansen en bedreigingen in kaart te brengen voor de realisatie van het ‘meest ideale gemeenschapshuis voor de toekomst van beide dorpen’. En dat is niet het huidige Joffershof, zo concludeert ze op basis van gesprekken met talloze inwoners van beide dorpen. Ze inventariseerde zowel de accommodatiewensen en -behoeften van particulieren, van gebruikers en niet-gebruikers van Joffershof, maar ook van ondernemers en bestuurders, bijvoorbeeld van de plaatselijke basisschool en (sport)verenigingen.

Het advies aan de gemeente luidt om Joffershof waar nodig aan te passen. Een tijdelijke impuls ter overbrugging naar de opening van het mfa over vijf jaar. De politiek worstelt echter ook met de hoogte van dat Joffershof-bedrag, zo bleek donderdagavond tijdens de commissievergadering. Vandaar dat de fracties willen dat er deze maand nog een gesprek wordt gearrangeerd tussen het college van B en W, Joffershof en de regiegroep om daarover helderheid te krijgen. Vervolgens wordt het voorstel opnieuw op de agenda van commissie en raad gezet en beoordeeld.


Het doel van de regiegroep, met in haar kielzog de dorpsraad, blijft echter klip en klaar: ze wil een onderzoek naar dé gemeenschapsvoorziening die het beste is voor Vierlingsbeek en Groeningen in de komende twintig tot veertig jaar en mogelijk langer. “Het gaat om de toekomst. Iedere investering met gemeenschapsgeld die nu zou worden gedaan, zonder een grondige kosten-batenoriëntatie te doen, is er eentje die het risico met zich meebrengt dat we over vijf jaar zeggen: hadden we maar…”, besluit Cuijpers.

 

(Bron: nieuwsblad Peel en Maas Venray, 11 juni 2020)

 

Foto: archieffoto informatieavond november 2019.