Geef uw wensen en knelpunten openbare ruimte door

 

De afgelopen jaren heeft gemeente Boxmeer naar tevredenheid gewerkt met het proces WIU (Werk in Uitvoering), voor zaken die spelen in de openbare ruimte. Het opstellen van de begroting voor 2022 is aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Waar dit de afgelopen jaren in november van het voorgaande jaar gebeurde, is de planning voor 2022 wat anders. In maart 2022 is een raadsvergadering gepland, waar de begroting 2022 op de agenda staat. Daarnaast verandert er het nodige in de organisatiestructuur ten opzichte van (het oude) Boxmeer. Kernendemocratie en burgerparticipatie zijn/blijven in de nieuwe gemeente belangrijke kernwaarden.

 

Hoe dit proces exact vorm geven wordt in gemeente Land van Cuijk wordt nog uitgewerkt. Waarbij de gemeente dingen die goed werken mee wil nemen naar de nieuwe organisatie. In dat kader wil de gemeente Boxmeer het proces dat ze de afgelopen jaren in Boxmeer hebben gedraaid ook voor 2022 ‘gewoon’ doorlopen, met de wijk- en dorpsraden van (het huidige) Boxmeer. Daarbij is het goed om de verwachtingen aan de voorkant enigszins te temperen waar het gaat om het honoreren van de wensen. Het gaat vooral om het proces, dat wellicht als blauwdruk kan dienen voor gemeente Land van Cuijk.

 

Daarom willen we u vragen om input te leveren voor de wensen- en knelpuntenlijst openbare ruimte. 

U kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

- Knelpunten verkeersveiligheid;

- Waar voldoet openbare ruimte niet functioneel;

- Wensen betreffende openbare ruimte;

- Vergroening / klimaat / hittestress;

- “Out of the box” denken;

- Rol WDR participatie / inzet leefbaarheidsbudget (als dit er voor 2022 is).

 

Geef uw wensen- en/of knelpunten door aan Dorpsraad Vierlingsbeek, als u een eventueel mogelijke oplossing voor het knelpunt heeft geef dat dan ook door. Geef dit uiterlijk 3 januari door dan zorgt de dorpsraad dat deze punten verzameld worden en voor de deadline in het WIU proces meegenomen worden.

 

Doorgeven kan via dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl of als u het niet digitaal wilt doen geef het dan af bij de secretaris van de Dorpsraad: Bas van Treek – Heihoekscheweg 75