Bericht aan inwoners Vierlingsbeek inzake onderzoek toekomstbestendige MFA Vierlingsbeek

 

De gemeenteraad heeft op 14 oktober 2021 het college van B&W verzocht nader onderzoek uit te voeren naar de koers voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Vierlingsbeek. Met het onderzoek beoogt de raad een breed gedragen besluit over de toekomstige gemeenschapsvoorziening te nemen. Daarbij is het nodig te kijken naar overeenstemming over de eisen van zo’n voorziening, de vorm van beheer en een sluitende financiële exploitatie.

 

Voor het opstellen van een uitgewerkt advies heeft het college het adviesbureau HEVO uit ’s-Hertogenbosch, gespecialiseerd in MFA’s, ingeschakeld. Samen met de vertegenwoordigers van zowel de Joffershof, de initiatiefnemers achter de MFA in de Laurentiuskerk, en andere betrokkenen waaronder natuurlijk de (potentiële) gebruikers zal HEVO de komende tijd het onderzoek uitvoeren. HEVO functioneert als projectleider / procesbegeleider in dit traject.

 

Oplevering vindt plaats in de vorm van een advies aan college van B&W en gemeenteraad, en is voorzien in maart 2022. Wij vragen u tot die tijd geduld te hebben, om tot een optimaal resultaat te komen.

 

Gemeente Boxmeer en Adviesbureau HEVO