Informatieavond 'Stop Vliegbasis de Peel'

 

Op dinsdag 3 december houdt de werkgroep stop vliegbasis de Peel een informatieavond te Merselo voor de bevolking met als onderwerpen de reactivering en gevolgen voor gezondheid (geluid, stikstof, fijnstof), het proces en tijdpad voor de MER (Milieueffectrapportage) en het definitieve Luchthavenbesluit dat de reactivering mogelijk moet maken. Ook de middelen die ons ten dienste staan om invloed uit te oefenen op het proces en de besluitvorming zullen aan de orde komen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk via uw rechtsbijstandverzekering de reactivering aan te vechten. Advocaten van Achmea en Sumrin Advocaten (Someren) zullen hier op deze avond nader op ingaan.

 

De werkgroep heeft ook steun onder andere binnen de recreatieve sector: Landgoed Nederheide (Milheeze), Landal de Vers (Overloon) en Golfbaan De Stippelberg. Daarnaast steun van milieubewegingen als natuur- en milieufederatie Noord Brabant en Limburg, Stichting Natuur een Rust (Merselo), Werkgroep Behoud de Peel (Deurne) en met het bedrijfsleven. De samenwerking bestaat uit een ondersteunende rol. In het proces tot het definitieve luchthavenbesluit zal iedere partij vanuit zijn/haar eigen belang en indien nodig zijn/haar eigen procedure starten. Ook met de politiek heeft Stop Vliegbasis de Peel intensief contact, zowel regionaal als landelijk.

 

Infoavond voor en door bewoners:

Datum: dinsdag 3 december

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) eindtijd 22.00 uur

Locatie: Het Anker, Grootdorp 73, 5815 AN Merselo