Flyer van de parochiële caritas instelling

 

Via onderstaande link vindt u een aantal flyers die het PCI-bestuur recentelijk heeft laten drukken om bekendheid te geven aan het bestaan van de PCI (die vorig jaar is opgestart op verzoek van bisschop De Korte).
ln deze flyer wordt verduidelijkt wat de doelstelling is van de PCl, wie tot de doelgroep behoren en welke werkwijze we hanteren.
ln ieder geval gaat het om bestrijding van armoede (vaak verborgen!) van inwoners van onze dorpen die in het "normale circuit'' (sociale dienst en andere hulpverlenende instanties waar we er zo veel van hebben) toch niet verder geholpen kunnen worden.


Wij willen met deze flyer meer bekendheid geven aan het bestaan van de PCl.

 

De flyer is nu verspreid in de parochiekerken, in gemeenschapshuizen, bij huisartsen, wijkcentra, dorpsraden en de sociale diensten van de gemeenten Boxmeer en St. Anthonis. Ook de KBO heeft 

enkele exemplaren van de flyer ontvangen.


Zoals vermeld in de flyer maar ook in diverse en recente publicaties kornt de PCI in de hulpverlening "achteraan in het rijtje". Maar ook dan is hulp ook daadwerkelijk mogelijk.
Dat daar ook een vorm van inkomsten tegenover moet komen te staan is duidelijk; door bekendheid te geven aan het bestaan en nut van de PCI zouden mensen bij speciale gelegenheden (jubileum, zakelijke activiteit, e.d.) een gift aan de PCI kunnen overwegen. (Omdat de PCI een erkende ANBI-instelling is, is een gift een gunstige aftrekpost bíj de belasting.)


Wij hopen dat deze flyer voldoende duidelijkheid geeft.


Bij vragen kunt u uiteraard een van de PCl-bestuursleden raadplegen (zie onderstaand).


Met hartelijke groeten,
Het bestuur van de PCI:
A. Peeters-van Duijnhoven (Ledeacker)

G. Peters-Boots (Oploo)
G. van Bree (Beugen)
F. Wouters (Overloon)
N. van de Heuvel-Simons (Rijkevoort)