Schaartven / Holthesedijk / Leisurelands

 

Er zijn concrete plannen voor de overdracht van het Schaartven en gronden ten noorden van de Holthesedijk aan LeisureLands. Een onderdeel van die plannen is dat een gedeelte van de Holthesedijk wordt verkocht aan LeisureLands en daarbij wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 

De gemeenteraad van Boxmeer deze plannen tijdens haar vergadering van eind september 2015 bespreken. Als de gemeenteraad tijdens deze vergadering instemt met de plannen dan gaat dit vóór 2020 gebeuren.

 

Via de link onderaan dit stuk kunt een bericht aan de gemeenteraad lezen, in dit stuk worden diverse details van de plannen uitgelegd.

 

Het afsluiten van de Holthesedijk voor gemotoriseerd verkeer betekend dat mensen die nu met de auto via de Holthesedijk van Maashees / Holthees / Smakt naar de A73 of Overloon rijden een alternatieve route moeten kiezen. Daarmee zullen diverse mensen kiezen voor de Parallelweg of de Makkenweg.

 

Als u hier bezwaar tegen hebt is het verstandig om dit voor 26 augustus 2015 bij de griffie van de gemeente Boxmeer in te dienen. Op die manier worden uw bewaren nog meegenomen in de beraadslaging van de gemeenteraad.

 

Aangezien de afsluiting van de Holthesedijk de dorpen Smakt en Holthees het ergste treft neemt de dorpsraad Smakt-Holthees het voortouw. Ze hebben direct na de schoolvakanties op woensdagavond 2 september een overleg / informatieavond belegt.  U bent allen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Mocht u suggesties en opmerkingen hebben dan kunt u die mailen naar: dorpsraad.holthees.schaartven@hotmail.com

Als u bewaar maakt tegen de plannen ontvangt de dorpsraad Smakt-Holthees hier graag een afschrift van op bovenstaand e-mail adres.