70 Jaar Vrijheid in samenwerking met het Elzendaalcollege


1945-2015 Nederland: 70 jaar leven in vrijheid

 

Zoals u wellicht weet is het initiatief ontstaan om aandacht te besteden aan 70 Jaar Vrijheid. Het Elzendaalcollege in Boxmeer wil ook graag een bijdrage leveren aan dit initiatief door jong en oud met elkaar te verbinden. In overleg met de werkgroep van 70 Jaar Vrijheid heeft het Elzendaalcollege een project bedacht dat wellicht aansluit bij de initiatieven van uw dorp.


Op een aantal plekken (in dagboeken, schriften en films) zijn door personen die de tweede wereldoorlog en/of bevrijding hebben beleefd, indrukken vastgelegd. Toch blijft bij veel mensen het beeld, van wat er gebeurde en waarom het zo liep, onbekend. Het aantal mensen dat uit eigen ervaring hiervan verslag kan doen, wordt met de dag ouder. Over enkele jaren is deze generatie er niet meer. Het idee is om onze leerlingen ( in totaal circa negentig vierdejaars vwo-leerlingen in groepen van twee tot drie leerlingen) met een camera en vragenlijst op pad te sturen om in verschillende dorpen mensen te interviewen die de oorlog en/of bevrijding hebben meegemaakt. Op deze manier worden onze leerlingen zich bewust van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en is het afnemen van het interview een belangrijk leermoment in dit project. In verband met de lesactiviteiten van onze leerlingen, hebben we twee data vastgesteld waarop deze interviews moeten plaatsvinden: maandag 14 en dinsdag 15 april 2014 (tussen +/- 12.00 en 17.00 uur). De leerlingen gaan zelf op bezoek bij de personen die hier belangstelling voor hebben.


Per dorp willen we alle interviews bundelen en digitaal beschikbaar stellen. Dit project willen we ook in de toekomst verder voortzetten.

 

Uiteraard worden de leerlingen volledig door onze school aangestuurd en begeleid in dit project. Echter willen we graag op voorhand inventariseren welke personen aan een interview willen en kunnen deelnemen. Wij willen u vragen om ons, indien mogelijk uiterlijk woensdag 19 maart, te laten weten of er in uw dorp/wijk mensen wonen die de oorlog hebben meegemaakt en die bereid zijn hun ervaring tijdens een interview op een van bovengenoemde data te delen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar sarah.gisbers@elzendaalcollege.nl. Voor meer informatie kunt u op maandag, dinsdag en donderdag ook telefonisch contact opnemen via 0485-572032.


Met uw hulp kunnen we van dit project een succes maken. Wij willen u dan ook op voorhand bedanken voor uw medewerking.


Met vriendelijke groet,

Sarah Gisbers-Achterberg

PR & Communicatie

sarah.gisbers@elzendaalcollege.nl

0485-572032