Parochiebestuur negatief over PLAN VAN AANPAK

 

Ondanks alle inspanning en vooroverleg met leden van het parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk te Sint Anthonis waartoe onze Laurentiuskerk behoort, heeft het bestuur negatief geantwoord op het PLAN VAN AANPAK wat door de Stichting Laurentiuskerk Vierlingsbeek bij dit bestuur is ingediend. Het huidige parochiebestuur heeft geen vertrouwen in het voorgelegde plan en gaat volledig voorbij aan het gegeven dat 975 mensen uit Vierlingsbeek-Groeningen achter het plan staan. Eigenlijk geeft het parochiebestuur aan geen vertrouwen te hebben in de bewoners van Vierlingsbeek-Groeningen. Dat is niet alleen erg jammer, maar juist ook funest voor de verdere relatie die het Stichting bestuur nodig acht voor het zoeken en werken aan een gemeenschappelijk kerkgebouw wat juist WEL een functie kan dienen in onze leefgemeenschap.

Maar het Stichting bestuur legt zich daarbij niet bij neer. Zij blijft de deur open houden en blijft zoeken naar mogelijkheden om het plan zoals dat is voorgesteld en waar zoveel inwoners van Vierlingsbeek en Groenigen achter staan, bewerkstelligd te krijgen. Stichting Laurentius Vierlingsbeek beraadt zich op de te nemen vervolgstappen. Wij houden u op de hoogte.

 

Het antwoord van het parochiebestuur op het PLAN VAN AANPAK is te lezen op de site: http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/

 

Wij hopen dat ondanks dit negatieve antwoord, vele inwoners op 1e of 2e kerstdag even de kerststal in onze kerk een bezoekje komen brengen. Vooral ook om te laten blijken dat een breed functionele kerk zoals dat in het PLAN van AANPAK is vertaald een must, een recht, een noodzaak, een sociaal-maatschappelijk-cultureel-mediatief middelpunt  is voor en van ons dorp.

 

Bestuur Stichting Laurentius Vierlingsbeek

Joop Verbeeten – Rene Schaeffers – Sjaak Verstegen