Werkgroep Zorg nú voor later.


Wij, als werkgroep Zorg nú voor later, hebben ons de afgelopen maanden bezig gehouden met het oprichten van een hulpdienst in Vierlingsbeek en het realiseren van een huiskamer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

 

Het realiseren van het project huiskamer is nog niet gelukt. De oorzaak hiervan ligt vooral in het feit dat we geen coördinator voor dit project hebben kunnen vinden. Wij vinden dat jammer, maar bekijken op dit moment of we kunnen aansluiten bij bestaande projecten in ons dorp. Wij blijven ons inzetten om in Vierlingsbeek een mogelijkheid te creëren dat iedereen ongedwongen elkaar kan ontmoeten onder het genot van een lekker kopje koffie of thee.

 

De hulpdienst loopt op dit moment. Mensen met een hulpvraag kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur bellen naar 0478792011. Degene die de telefoon aanneemt probeert in het vrijwilligersbestand iemand te vinden die de vraag kan beantwoorden. 
Wij ervaren in Vierlingsbeek en Groeningen  dat het aantal vragen via het telefoonnummer van de hulpdienst  tegenvalt. In onze optiek komt dat doordat er in onze dorpen op vele plekken al door familie, buren en bekenden hulp verleent wordt. Dit is natuurlijk prima. Wij hopen dat als er vraag naar hulp is dat je ons weet te vinden. 
Tevens kan iedereen die nog graag wat voor een ander wil betekenen in onze gemeenschap dit aangeven via  zorgnuvoorlater@gmail.com Je komt dan in ons vrijwilligersbestand te staan en kunnen wij als het nodig is een beroep op je doen. 

 

Werkgroep Zorg nú voor later
Elly Verdijk
Jan van Dongen 
Rini Peters
Margriet Verheijen