Een zwarte dag voor Vierlingsbeek

 


Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,

 

8 oktober 2018

 

Als een dief in de nacht zijn hedenmorgen onder andere de Calvariegroep en de stenen communiebanken weggehaald uit onze Laurentiuskerk.
Diep diep triest, een zwarte dag voor Vierlingsbeek. Pastoor van der Sluis haalt zijn gram binnen en voert een beeldenstorm voor eigen parochie. Het is een omgekeerde wereld.

 

Zeer veel gesprekken hebben wij afgelopen jaren, als Stichting Laurentius Vierlingsbeek, gevoerd met het inmiddels op de voorzitter (pastoor van der Sluis) na afgetreden bestuur van de centrale Parochie MMvdK. Wij moesten bewijzen dat onze plannen haalbaar waren, wat moeilijk is als je niet de kans krijgt. In onze gesprekken hebben wij altijd de mening verkondigd dat zowel kerkgebouw als sacrale voorwerpen, moreel, historisch en financieel aan Vierlingsbeek/Groeningen behoort en dus op eniger wijze in Vierlingsbeek zou moeten blijven. Link met foto's van de te gaan verdwijnen of reeds verdwenen voorwerpen: http://photos.app.goo.gl/cZJjrCik74F1BWhy7

 

Wij hebben altijd verkondigd dat de sacrale voorwerpen, (vaak geschonken) aan Vierlingsbeek/Groeningen behoort. Het parochie bestuur heeft dit altijd categorisch ontkend en afgewezen. “Eens geschonken blijft geschonken (aan de centrale) parochie!”
Afgelopen juli hebben we nog een gesprek gehad met pastoor Van der Sluis waarin we hebben aangegeven, dat met name de Calvariegroep (het grote kruis met de twee beelden voor in de kerk, zie foto), in Vierlingsbeek moet blijven daar deze groep al sinds begin 16e eeuw in Vierlingsbeek is.

 

Ook hebben wij de mogelijkheid aangedragen dat veel voorwerpen en met name de Calvariegroep in de kapel onder de toren alsook op de eerste verdieping in de toren in een aangepaste ruimte zou kunnen worden onder gebracht .
In antwoord op ons overleg, hebben we onlangs van het huidige / tijdelijke bestuur een brief ontvangen met daarin de mededeling dat het Laurentiusbeeld en de 8 houten beelden, die aan de pilaren hangen, in de kapel onder de toren mogen blijven of daar heen mogen.
De rest, ook de Calvariegroep, gaat weg uit deze kerk! Onderbouwing van de parochie: alles is eigendom van de kerk en de kerk bepaalt wat ermee gebeurt. Aan emotioneel, historisch waarde voor de parochianen, heeft met geen boodschap, ergo de kerk wordt nagenoeg 100% leeggehaald dus ook de stenen communiebanken en de kerkbanken. Dit kan op korte termijn gaan gebeuren. Op het moment dat het kerkgebouw leeg is, wordt een traject van verkoop van het gebouw ingezet.

 

Wij betreuren het ten zeerste dat we niet alle kerkelijke spullen in Vierlingsbeek kunnen behouden. Met name de Calvariegroep (zie foto) ligt ons na aan het hart. Het behoort sinds de 16e eeuw aan Laurentiuskerk Vierlingsbeek toe. Het heeft de beeldenstorm en diverse oorlogen  doorstaan. Wat een treurigheid om te zien hoe het nu Vierlingsbeek heeft verlaten.

 

Ondanks deze deceptie blijven wij ons inzetten om het kerkgebouw ten dienste van de bevolking van Vierlingsbeek in handen te krijgen. Wij blijven het bestuur en bisdom er op wijzen hoe er voorbeelden zijn waarbij het kerkgebouw ruimer ten dienste  kan staan ten behoeve van de dorpsbewoners met behoud van het goede wat binnen een kerk ook kan zijn.

 

Vierlingsbeek, Groeningen, we hebben één zekerheid, de kerk gaat leeg en alles verdwijnt uit deze kerk. Een klein aantal spullen blijft dan nog in de torenkapel. “Gelukkig hebben we de foto’s nog”. Via de link http://photos.app.goo.gl/cZJjrCik74F1BWhy7 kun een bijna 200 foto's zien van de te gaan verdwijnen of reeds verdwenen voorwerpen.

 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek