Update MFA: Het wordt een hete zomer!


Op donderdagavond 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad Boxmeer (onverwacht) tijdens de raadsvergadering een nuancering aangebracht op hun eerdere raadsbesluit t.a.v. MFA Vierlingsbeek in/bij Laurentiuskerk. 


Samengevat:

  1. Zij verlenen de status aparte aan het Jongerencentrum Gryphus, in die zin dat het geen voorwaarde is intrek te nemen in de MFA. 
  2. Zij stellen een bedrag van € 25.000,- ter beschikking voor een nader schetsontwerp inclusief kostenraming teneinde zekerheid te krijgen over de investeringslast.  
  3. Zij verzoeken de initiatiefnemers de plannen nader uit te werken voor de raadsvergadering van 14 oktober 2021.

Kortom we kunnen verder met ons plan van aanpak om een schetsontwerp te maken en een  investeringsbegroting samen met de wensen van de gebruikers verder te verfijnen. 
Dat wordt hard werken deze zomer!!


We werken samen verder aan een toekomstgericht MFA: DOOR en VOOR de inwoners! 

 

Voor meer details: http://www.mfa-vierlingsbeek.nl