Azc Overloon uiterlijk mei volgend jaar dicht


Gemeenteraad verlengt bestuursovereenkomst met COA niet.


De gemeenteraad van Boxmeer stemt unaniem niet in met verlenging van de bestuursovereenkomst voor het asielzoekerscentrum in Overloon. Dat betekent dat het azc uiterlijk in mei 2022 gaat sluiten.


De partijen in de raad betreuren dat het zover heeft moeten komen. Ze benadrukken dat Boxmeer een gastvrije en tolerante gemeente is, waar mensen in nood niet vergeefs aankloppen. De fracties voelen zich gedwongen om dit besluit te nemen, omdat het Rijk en het COA de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan om de problemen veroorzaakt door een kleine groep asielzoekers op te lossen. En de raad heeft er geen vertrouwen in dat dit nu op korte termijn wel gaat lukken. De raad wil dat er in de komt aan de overlast voor de inwoners van vooral Overloon en Stevensbeek. Hoe spijtig dat ook is
voor de overgrote meerderheid goedwillende vluchtelingen.


Onvermijdelijk
Burgemeester Karel van Soest zei goed te kunnen leven met het besluit, dat zich vorige week al aftekende in de commissie. Van Soest gaat het besluit aan het COA overbrengen en stuurt het eveneens naar de staatssecretaris.
Aansluitend op het raadsbesluit legde de burgemeester een verklaring af. Daarin schetste hij kort de geschiedenis van het azc: de eerste jaren, waarin voorkomende onregelmatigheden steeds beheersbaar waren, en de kentering na de komst van vluchtelingen uit veilige landen, waaronder alleenstaande minderjarigen.
Volgens Van Soest is het besluit van de gemeenteraad om te overeenkomst met het COA niet te verlengen onvermijdelijk. Daarvoor houdt de Boxmeerse burgemeester het Rijk en het COA verantwoordelijk. Het ministerie en het COA hielden vast aan het spreidingsbeleid voor de overlastgevende asielzoekers en kwamen altijd pas achteraf met maatregelen. Ook wilde en kon het COA niet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente aan voortzetten van het azc stelde.


Domino-effect
Van Soest waarschuwde voor een domino-effect in ons land. Ook andere gemeenten in ons land met een azc hebben twijfels over de aanpak van het Rijk en het COA. “Wanneer meer gemeenten het besluit van Boxmeer, en eerder andere gemeenten, volgen, dan hebben het Rijk en het COA een groot probleem dat ze helaas dan zelf veroorzaakt hebben”, aldus de Boxmeerse burgemeester.

 

Gedupeerden
Van Soest stond verder stil bij de gedupeerden van het falende beleid: de eigen inwoners die de overlast aan den lijve hebben ervaren en de echte vluchtelingen, die zich door crimineel gedrag van anderen ook in ons land onveilig moeten voelen. In het bijzonder vroeg hij aandacht voor de positie van de vrijwilligers uit Overloon en Stevensbeek die zich al jaren belangeloos voor de bewoners van het azc inzetten. Zij moeten zich in eigen dorp verdedigen voor hun werk en durven soms nauwelijks te vertellen dat ze vrijwilligerswerk doen. “Ik ben daarvan geschrokken en heb persoonlijk veel bewondering en respect voor de vrijwilligers en hun werk.”