Uitnodiging dorpsraadvergadering

Datum: dinsdag 11 maart 2014
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Joffershof te Vierlingsbeek

 

Agenda

1. Welkom

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 4 februari 2014.

 

3. Bestuursaangelegenheden.

 

4. Algemene informatie:
4.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
4.1.1 Werkgroep gemeenschaphuis
4.1.2 Werkgroep kindcentrum
4.1.3 Werkgroep wonen
4.1.4 Werkgroep dagbesteding
4.1.5 Werkgroep welkomstpakket
4.2 Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby.
4.3 Stand van zaken website www.vierlingsbeek-groeningen.nl
4.4 Jaarverslag Dorpsraad 2013.
4.5 Parkeerplan gemeente Boxmeer 2014.
4.6 Landelijke Opschoondag op zaterdag 29 maart 2014.

 

5. W.v.t.t.k.

 

6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 4 februari 2014).

 

7. Rondvraag


Alle inwoners van Vierlingsbeek zijn van harte uitgenodigd voor deze dorpsraadsvergadering.

De Dorpsraad Vierlingsbeek