Grote inzet PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek leidt opnieuw tot Super Supermarkt Keurmerk

 

Woerden,  oktober – PLUS Verbeeten heeft wederom het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen. Daarmee bewijzen de familie Verbeeten en hun medewerkers opnieuw dat zij zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom de supermarkt.

 

Het SSK keurmerk wordt uitgereikt aan zelfstandige ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van zeven criteria rondom duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie, en transport en logistiek. PLUS Verbeeten heeft bij hercertificering het hoogst haalbare aantal punten gescoord op het thema lokale betrokkenheid.

 

Bijzondere inzet

Twee jaar geleden ontving de ondernemer voor het eerst het SSK keurmerk in aanwezigheid van mevrouw Hendriks–van Haren, wethouder gemeente Boxmeer. Vooral hun inzet op het gebied van afvalinzameling- en reductie en een vast samenwerkingsverband met de voedselbank, waardoor voedselverspilling wordt tegengegaan. Het belang van lokale betrokkenheid blijkt o.a. uit het initiatief dat ondernemer Verbeeten een winkelwagen met een vergrootglas beschikbaar heeft in zijn winkel, speciaal voor ouderen en slechtzienden. Dit heeft ondermeer bijgedragen aan de toekenning van het keurmerk. Ook nu weer is de familie Verbeeten daarvoor beloond. Maar de afgelopen twee jaar hebben zij niet stilgezeten. ‘Het was een mooie erkenning voor het werk waarmee we het verschil maken. Maar de eisen zijn aangescherpt. Bovendien willen we het keurmerk ook waard blijven.’ Het SSK-bordje dat op de gevel van hun supermarkt prijkte, stimuleerde de ondernemer er daarom toe om te investeren in zonnepanelen op de winkel en op het dak van de bezorgbus.

 

Harrie ten Have, voorzitter van Stichting Super Supermarkt Keurmerk, onderstreept het belang van de hercertificering voor de kwaliteit van het keurmerk. ‘Het laat de continuïteit van de inzet van de ondernemer zien. SSK ondernemers waren, zijn en blijven van grote lokale en maatschappelijke waarde. Ze ondersteunen bijvoorbeeld buurtverenigingen en sportclubs, die het niet altijd makkelijk hebben. Bovendien is de normering verstevigd en vragen we ten opzichte van twee jaar geleden meer van de ondernemer, onder andere op het gebied van toegankelijkheid voor minder validen’, aldus Ten Have.