Enquete toekomst kermis

 

Beste dorpsgenoten,

 

De gemeente Land van Cuijk bezig is bezig met het opstellen van een toekomstig kermisbeleid. Daarbij is de vraag aan de dorpsraad en de kermiscommissie gesteld hoe de inwoners van Vierlingsbeek de toekomstige kermis willen zien. In 2023 krijgen we nog de kermis zoals we die al jaren kennen, maar voor de opvolgende jaren kunnen we nog een beslissing maken. 

  • De gemeente kermisexploitanten laten contracteren 
  • De gemeente een financiële bijdrage laten leveren en vervolgens zelf een kermis/dorpsfeest organiseren  

 

Aangezien de kermis vele mensen raakt en het een cultureel erfgoed is, vinden wij het van groot belang om de keuze over toekomstige invulling van de kermis samen te maken. Daarom vragen we uw mening via een kort vragenformulier. De uitkomsten van deze enquête zullen wij gebruiken om een toekomstplan voor de Vierlingsbeekse kermis/dorpsfeest op te stellen. 

 

De kermis vindt zijn oorsprong in de jaarmarkt ter gelegenheid van een feestdag van de parochiekerk. Inmiddels vele eeuwen verder kennen we dit dorpsfeest in de huidige vorm met diverse attracties, een feesttent en natuurlijk de fameuze Bèkse Kroegentocht. Echter staat de kermis in de huidige opzet onder druk. Met de fors gestegen kosten is het voor zowel gemeente als kermisexploitant de vraag of het mogelijk is om het aanbod van attracties op het niveau te houden zoals we dat de laatste jaren kennen. Daarbij is het voor de bezoekers van de kermis de vraag of ze nu en in de toekomst bereid zijn om de gestegen attractie-prijzen te betalen. 

 

In Groeningen heeft men er de afgelopen jaren voor gekozen om de kermis niet meer door de gemeente te laten regelen, maar om dit zelf te organiseren. De gemeente levert een financiële bijdrage en vervolgens is het aan de dorpsbewoners om een invulling te geven aan de kermis. Met veel inzet en vrijwilligerswerk heeft Groeningen dit de laatste jaren zeer succesvol gedaan. 

 

Er zijn ook voorbeelden van dorpen waar het idee van kermisattracties meer losgelaten is. Daar wordt op een andere manier invulling gegeven aan het dorpsfeest. Met het doel dat er activiteiten zijn voor jong en oud en dat er ruimte is voor verbinding en gezelligheid tussen de bewoners, wordt er op diverse manier invulling aan gegeven. 

 

In Vierlingsbeek inventariseren we via een enquête de gedachte en wensen van de inwoners. Daarbij hopen wij dat veel inwoners de enquête invullen, zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de behoeften die in het dorp leven. Op basis van de uitkomsten van de enquête gaan we een kermisplan opstellen. Aan u allen dus de vraag om de enquête in te vullen en de inwoners van Vierlingsbeek in uw omgeving aan te sporen dit ook te doen.

 

Mocht u mee willen helpen met het opstellen van het kermisplan of mee willen helpen met het organiseren van activiteiten rondom de kermis/dorpsfeest, dan is uw hulp zeker welkom. Zoals gezegd is de kermis een dorpsfeest voor ons allemaal, dus moeten we het toekomstgericht denken en vervolgens organiseren van activiteiten ook samen doen. Het is daarbij zeer waardevol als er uit verschillende geledingen uit het dorp mensen meedenken en meehelpen. Dat wil zeggen afgevaardigden uit elke vriendengroep, uit elke buurt, uit elk sportteam, uit elke leeftijdsgroep, uit elk bedrijf. Het gaat over de toekomst van ons dorpsfeest dus denk en doe mee, iedereen is welkom. Mocht u mee willen denken bij het opstellen van het kermisplan of wilt u meehelpen met het organiseren van activiteiten voor of tijdens de kermis, dan horen wij dat ook graag. U kunt dit aangeven in de enquête. Vergeet dan niet uw mailadres in te vullen, dan kunnen wij te zijner tijd via de mail contact met u opnemen.

 

De link naar de vragenlijst is http://forms.gle/a9LF6h1C8JCZCAC48

 

Of ga naar de vragenlijst door het scannen van de QR code