Nationale Opschoondag Vierlingsbeek en Groeningen

 

Op zaterdag 24 maart aanstaande wordt in heel Nederland de Landelijke Opschoondag gehouden.


Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en KBO Vierlingsbeek/Groeningen zijn de verenigingen, die in Vierlingsbeek en Groeningen het zwerfafval op willen ruimen.


De deelnemers van de Opschoondag komen om 09.30 uur bij elkaar in Gemeenschapshuis Joffershof, waar koffie/thee met een stukje vlaai aan de deelnemers van de Opschoondag wordt aangeboden.

 

In groepjes wordt om 10.00 uur begonnen met het opruimen van zwerfafval. Iedereen krijgt een route aangewezen. Met veiligheidshesjes, handschoenen en prikstokken, die door de Afvalinzameling Land van Cuijk beschikbaar worden gesteld, worden de straten en pleinen van Vierlingsbeek en Groeningen ontdaan van zwerfvuil. Dit zwerfafval wordt in vuilniszakken verzameld.

 

Om 12.00 uur wordt iedereen weer terug verwacht in de Joffershof en daar wordt de deelnemers soep en broodjes aangeboden.
De dorpsraden van Vierlingsbeek en Groeningen hechten grote waarde aan dit project en stimuleren de deelnemers aan de Opschoondag met een stukje vlaai en soep met broodjes.


Damesgymclub en KBO krijgen voor het meedoen aan de Landelijke Opschoondag een bijdrage van de Afvalinzameling. Meer deelnemers aan de Opschoonactie betekent ook weer meer inkomsten voor de verenigingen.

 

Maar niet alleen de leden van beide verenigingen kunnen mee doen aan de Landelijke Opschoondag. Iedereen uit Vierlingsbeek en Groeningen is van harte welkom om van deze landelijke schoonmaakactie van onze dorpen een succes maken. Voor kinderen ligt een presentje klaar!!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, des te schoner worden onze dorpen!


Deelnemers aan de Opschoondag worden verzocht om zich vóór 20 maart op te geven bij Wilma van Boekel, voorzitter Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. of bij Jos van Boekel, penningmeester KBO Vierlingsbeek/Groeningen.
Telefoon: 0478-631839