Nieuwe led verlichting tussen Overloon en Vierlingsbeek

Via deze weg krijgt u meer informatie over de uitgewerkte plannen voor het aanbrengen en vervangen van (fietspad) verlichting langs de Overloonse- en Vierlingsbeekseweg. Dit is onderdeel van het uitvoeringsplan openbare verlichting 2017.

 

Tijdens de inventarisatieronde voor Werk in uitvoering 2016 is door de dorpsraad Overloon aangegeven dat de verlichting buiten de bebouwde kom langs de Vierlingsbeekseweg aandacht behoeft. Dit is aanleiding geweest om de situatie incl. aansluiting op de A73 en de Overloonseweg, nader te inventariseren en uiteindelijk op te nemen in het uitvoeringsprogramma voor de openbare verlichting. Uitgangspunt van het beleidsplan openbare verlichting is om enkele verouderde lichtmasten en alle verouderde armaturen te vervangen door Led en schoolroutes veilig in te richten.

 

Bijgevoegd het uitgewerkte plan zoals we dit voornemens zijn om uit te voeren. De totale kosten bedragen € 130.000 excl. btw.

 

Concreet wordt het volgende gedaan gezien vanaf Overloon naar Vierlingsbeek waarbij alles wordt vervangen door Led verlichting:

  • Vanaf komgrens Overloon wordt nieuwe fietspad verlichting geplaatst tot aan komgrens Vierlingsbeek:
  • Verlichting kruising Vierlingsbeekseweg-Holthesedijk-Rondweg bestaande armaturen vervangen en twee nieuwe masten bijplaatsen;
  • Op diverse punten/kruisingen worden bestaande masten/armaturen vervangen;
  • Op aansluiting A73 bestaande armaturen vervangen. Rijkswaterstaat wordt verzocht om dat ook te doen bij de verlichting op de op/afritten;
  • In bocht Overloonseweg lichtmasten vervangen ivm herkenbaarheid bocht;
  • Langs Overloonseweg vanaf komgrens tot aan spooroverweg komen nieuwe lichtmasten te staan langs de rijbaan. Deze verlichten zowel de rijbaan alsook het fietspad. Tevens wordt hiermee het karakter van bebouwde kom meer geaccentueerd;
  • Parallelweg lichtmasten vervangen;
  • Op spooroverweg worden de armaturen vervangen;
  • Spoorstraat tot einde fietspad (incl kruising met Molenweg), armaturen vervangen langs de rijbaan en nieuwe verlichting langs fietspad.

 

In verband met lange levertijden verwachten we dat de uitvoering in februari/maart 2018 kan plaatsvinden.