Verkoop obligaties blijft van belang voor kerkgebouw

 

Maandag 23 november en dinsdag  24 november zijn er wederom klankbordsessies geweest met dorpsbewoners waarin een eerste aanzet en uitleg door bureau Laride is gegeven als opmaat tot het definitieve haalbaarheidsonderzoek voor het MFA. Wij kunnen ons als Stichting Laurentius Vierlingsbeek scharen achter deze plannen waarin een van de opties de kerk een onderdeel wordt van het nieuwe MFA. Het voorlopige plan mbt de kerk voorziet in ons doel als SLV en kunnen wij dan ook volledig ondersteunen. Natuurlijk zal er nog verdieping en verdere uitwerking nodig zijn waar wij als SLV bij betrokken blijven. Maar belangrijk is dat wij kunnen melden dat de schetsen zoals die er nu liggen gedragen worden door SLV. Belangrijk voor ons is dat de authenticiteit van het gebouw zowel buiten als binnen behouden blijft of althans met respect wordt benaderd.

Dit zal voor vele bewoners die al obligaties hebben gekocht een hart onder de riem zijn. Ook zal het voor vele bewoners die nog twijfelden en het MFA onderzoek wilden afwachten, al een zet kunnen geven om alsnog een of meerdere obligaties aan te kopen. De kerk is dan wel gekocht door Stichting Laurentius Vierlingsbeek, maar we zijn er nog niet helemaal. Er is immers ook een lening aangegaan en die dient met obligaties terugbetaald te worden. Van de 800 obligaties zijn er nu 575 verkocht. Nog 225 te gaan. Bij deze dan ook de oproep om een of meerdere obligaties te kopen en voor diegene die al een obligatie hebben gekocht mededorpsbewoners en daarbuiten te enthousiasmeren om zo mogelijk ook een obligatie(s) te kopen. Op de site http://www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl of http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/ vindt u het inschrijfformulier als ook verdere informatie.

Heeft u vragen of anderszins, bel gerust Sjaak Verstegen 06-20614609 -  Joop Verbeeten 06-54661196  - René Schaeffers 06-52762028.

     

Stichting Laurentius Vierlingsbeek