Regiegroep Gemeenschapshuis/Multi Functionele Accommodatie Vierlingsbeek van start.

 

Opdracht:

In vervolg op de dorpsbijeenkomst “Toekomst Vierlingsbeek” d.d. 4 juni j.l. is op initiatief van de dorpsraad op 11 september een regiegroep bijeengeroepen met de vraag om voor 1 december 2019 een onderbouwd advies en plan van aanpak te presenteren voor een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Vierlingsbeek. Het uitgangspunt is dat gestreefd wordt naar een zo breed mogelijk draagvlak binnen onze gemeenschap zodat er een gezamenlijk plan aan de gemeente gepresenteerd kan worden. De regiegroep werkt namens de dorpsraad die ook eindverantwoordelijk is.   

Samenstelling:

De regiegroep bestaat uit: Wouter van Dongen, Petro van Bergen, Ron van Daal, Luc Cuijpers, Marijn Tacken, Christel Nabuurs, Lisette Verploegen en Govert Ketelaars. 

 

Uitgangspunten van de regiegroep:

De regiegroep gaat met een positieve blik de toekomstbestendigheid onderzoeken op het gebied van huidige wensen en toekomstige behoeften, rekening houden met:

- Respect voor het huidige (verbouw)plan Joffershof dat als uitgangspunt dient;

- Daarnaast ook de mogelijkheden van Concordia in kaart brengen;

- Realistische exploitatie voor nu en in de toekomst;

- Streven naar een ontmoetingsplek, voor iedereen!

 

Criteria van de regiegroep:

Daarnaast vinden we onderstaande criteria van groot belang:

- Toegankelijkheid voor verenigingen, groepen, gebruikers van alle leeftijden uit 

  Vierlingsbeek en Groeningen nu en in de toekomst:

- Duurzame inzet van klimaat en bezetting;

- Mogelijkheid voor Verbinding-Vitaliteit en Diversiteit;

- Beschikbaarheid voor kleine en grote culturele bijeenkomsten; 

- Een dorps-accommodatie waar we met zijn allen trots op zijn.

 

Werkwijze regiegroep:

De regiegroep voert op dit moment diverse gesprekken met besturen (o.a. Joffershof), diverse (huidige en toekomstige) gebruikers (o.a. KBO), belanghebbenden (o.a. horeca) etc. om plannen, wensen en behoeften in kaart te krijgen. Vervolgens zal er op grond van een analyse een advies met plan van aanpak gemaakt worden.

 

Waarom deadline 1 december 2019?

De datum van 1 december 2019 is afgestemd met de Gemeente Boxmeer en dit heeft vooral verband met de Gemeentelijke begroting voor 2020/2021. En er is ook wat haast geboden i.v.m. de samenvoeging van de Gemeenten Boxmeer, Cuijk en St. Anthonis.

 

Communicatie:

Mocht u vragen hebben of uw ideeën en wensen kenbaar willen maken?

De Regiegroep is bereikbaar via MFAVierlingsbeek@gmail.com