Opstart bewegings- en ontmoetingsactiviteiten SWOGB


De SWOGB biedt samen met haar docenten en dirigenten ouderen van de gemeente Boxmeer een breed scala aan bewegings- en ontmoetingsactiviteiten, zoals dans, bewegen, yoga, zang en aquafit. Vanwege het covid-19 virus zijn deze activiteiten in maart jl. stilgelegd.


In juni hebben de coronamaatregelen van de overheid weer ruimte gegeven. Aanvankelijk was dat voor buiten, later ook voor binnen activiteiten. Samen met de docenten heeft de SWOGB toen veel activiteiten voorzichtig opgestart. Ouderen hadden weer de kans elkaar te ontmoeten.


De activiteiten waren vrij toegankelijk voor alle ouderen van de gemeente. Met beperkingen en onder voorwaarden is het nu mogelijk alle activiteiten weer aan te bieden.


Daarom heeft het bestuur samen met de docenten en met vertegenwoordigers uit alle dorpen bekeken hoe we in september tot een verantwoorde opstart kunnen komen.


Zo maar een startsignaal geven, kan niet. Alle deelnemers zijn immers ouderen, in meer of mindere mate kwetsbaar. Ze voelen zich niet altijd veilig. Alles moet daarom zorgvuldig worden afgewogen: het beoordelen van de ruimtes en verantwoord gebruik hiervan, goede instructies en toezien op het nakomen van de regels.

 

Met als basis van de coronaregels van de overheid zijn alle activiteiten zijn per kerkdorp met de docenten besproken. Vooral is er op gelet of:

  • De ruimte groot genoeg is om afstand te kunnen houden.
  • De routing in het gebouw geschikt is om bij binnenkomst en vertrek elkaar niet tegen te komen.
  • De ventilatie op orde is.
  • De hulpmiddelen ontsmet kunnen worden.

 

Waar nodig zijn er aanpassingen zoals het verkleinen van groepen en andere ruimtes. Er is aandacht voor instructies. Docenten en dirigenten zullen het nakomen van veiligheidsmaatregelen bewaken.


In de loop van september kan alles opgestart worden, soms eerst met een koffie-uurtje om bij te praten en afspraken te maken.


Wij wensen alle deelnemers een mooi en actief jaar en veel gezondheid toe. Wees gerust: Docenten en dirigenten pakken de begeleiding van de activiteiten op een verantwoorde wijze op.


Bent u een oudere van de gemeente Boxmeer, overweegt u om ook te gaan deelnemen aan een activiteit, bezoek dan onze website http://www.swogb.nl

 

Het bestuur van de SWOGB

 

 

In september gaan verschillende activiteiten weer van start. We sommen ze voor U op per kern. Nieuwe deelnemers zijn welkom en kunnen in de maand september vrijblijvend komen kijken, kennismaken en natuurlijk ook meedoen. Informatie is te verkrijgen bij de diverse docenten en dorpscoördinatoren of via de website van de SWOGB.

 

 

Vierlingsbeek 


Yoga met Lenie Ozga
“We willen doorgaan zoals in de voorbije maanden”. Wekelijks op woensdagavond van 18.15 – 19.15 uur in De Joffershof Vierlingsbeek.”


Yoga met Maerten Verstegen
Wekelijks op maandagavond van 17.30 - 18.30  uur een groep Yoga in de gymzaal van de Basisschool Vierlingsbeek.


Yoga met Jolanda Moest
Wekelijks op dinsdagmorgen een groep van 09.15 - 10.15 uur in De Joffershof Vierlingsbeek.


MBvO met Maerten Verstegen
Wekelijks op vrijdagochtend van 09.15 - 10.15 uur een groep en van 10.30 - 11.30 uur een groep in de Joffershof Vierlingsbeek.


MBvO met Wilma Huijbers
Wekelijks op donderdagmorgen van 10.45 - 11.45 uur een groep in De Joffershof Vierlingsbeek. Vooral voor iedereen die op een wat rustige en aangepaste manier willen sporten.


Wandelvoetbal
Wekelijks op dinsdagmorgen Wandelvoetbal van 10.00 - 11.30 uur Sportpark Soetendaal Vierlingsbeek.

 

 

Holthees


Aquafit Zwemschool Joke Holthees
Wekelijks op maandag Aquafit van 11.15 – 12.15 uur (lesgroep zit vol), wekelijks op donderdag van 11.15 – 12.15 uur (hier zijn nog 3 plaatsen vrij), en op vrijdag van 11.15 – 12.15 uur (lesgroep zit vol). Zodra er meer aanmeldingen zijn kan er een nieuw lesuur bijkomen..