Update MFA: Zeg ja voor MFA


De komende weken worden alle (mogelijke) toekomstige gebruikers o.a. besturen van verenigingen en stichtingen van het nieuwe MFA door de dorpsraad Vierlingsbeek benaderd met de vraag om hun positieve intentie uit te spreken voor gebruik name van het MFA. Dit is een van de voorwaarden uit het raadsbesluit van de Gemeente Boxmeer d.d. 1-4-2021. Pas wanneer we als dorp aan de voorwaarden uit het raadsbesluit voldoen, krijgen we een voorbereidingskrediet van € 25.000,- ter beschikking om een nader schetsontwerp inclusief kostenraming voor het nieuwe MFA te laten maken. Daarbij worden de toekomstige gebruikers van de MFA ook betrokken.


Draagvlak is een voorwaarde om door te gaan
Wetende dat er op dit moment nog niet concreet invulling gegeven kan worden aan de specifieke wensen en behoeften van iedere vereniging en/of toekomstige gebruiker is het voor de dorpsraad van groot belang om het draagvlak voor het nieuwe MFA vast te stellen.
Met diverse verenigingen/organisaties staan daarom de komende weken gesprekken gepland om het MFA-proces nader toe te lichten en het draagvlak bij de vereniging/organisatie te verkennen. Er zijn inmiddels al diverse ondertekende positieve intentieverklaringen van organisaties en verenigingen binnengekomen. Dank hiervoor want dat geeft ons vooral extra energie om verder te gaan.


Hoe nu verder?
De dorpsraad Vierlingsbeek bezint zich op dit moment ook over de realisatie en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden uit het raadsbesluit, aangezien zij vóór 21 mei 2021 hierop mogelijk bezwaar in moet dienen. Met name de financiële haalbaarheid zal hierbij een belangrijk criterium zijn.
Mocht uw vereniging/organisatie en of toekomstige gebruiker van het MFA (nog) niet door ons benaderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit bij ons te melden. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.


We werken samen verder aan een toekomstgericht MFA: DOOR en VOOR de inwoners!


Voor meer info zie: http://www.mfa-vierlingsbeek.nl
Dorpsraad Vierlingsbeek en kerngroep MFA (i.o.)
MFAvierlingsbeek@gmail.com