Bijeenkomst gemeenschapsvoorzieningen Vierlingsbeek

 

Op 5 maart 2015 is bij Concordia een bijeenkomst geweest waar de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd naar de mogelijkheden van een gemeenschapsvoorziening in de kerk of Concordia.

Deze presentatie is hieronder te downloaden.

Vanwege privacy-redenen zijn enkele cijfers uit de presentatie afgeschermd.

 

 

Achtergrond

Vierlingsbeek en Groeningen zijn dorpen met een zeer rijk verenigingsleven. Voor sport en cultuur is de keuze groot. Enkele sportverenigingen hebben eigen accommodaties, alsook de jeugd en het gilde. Voor de overige verenigingen en voor hun vele activiteiten hebben we momenteel volop ruimte maar als er zich nieuwe mogelijkheden en extra kansen gaan voordoen dan is het moment daar om een en ander eens tegen het licht van te houden met het oog op de toekomst. Vanuit de dorpsraad is een comité gemeenschapshuis ingesteld om een en ander te coördineren.

 

In het voorbije jaar is dat gedaan in samenwerking met Alwin Kaashoek van adviesbureau Kaader uit Delft, gespecialiseerd in het herbestemmen van kerken. Samen met het comité is hij aan de slag gegaan om de ruimtelijke capaciteit van de gemeenschapsvoorzieningen in beeld te brengen en te bekijken op welke manier deze capaciteit inpasbaar is in de kerk of eventueel in zalencentrum Concordia. Vooral de grote zorg om ook in de toekomst nog een grote zaal voor activiteiten in het dorp te hebben en voldoende ruimte om de komende 20 jaar vooruit te kunnen met alles wat wij als inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen willen doen, is aanleiding tot dit onderzoek geweest.

 

Het onderzoek is gesubsidieerd door het Rijk, de gemeente Boxmeer, Wonen Vierlingsbeek, de centrale parochie en de dorpsraad.

 

 

Resultaat tot nu toe

Begin 2015 zijn de resultaten van het onderzoek gedeeld met de betrokken locaties.

Op 5 maart is een presentatie geweest bij Concordia waarbij de resultaten met zoveel mogelijk inwoners en verenigingen zijn gedeeld. Tevens is na die presentatie de gelegenheid geweest voor alle aanwezigen om vragen te stellen, ideeën en input te delen.

De presentatie is hieronder te downloaden. Wel zijn vanwege privacy-redenen zijn enkele cijfers uit de presentatie afgeschermd.

 

 

Vervolg

De volgende stap in het onderzoek is het inventariseren van de wensen en de eisen. Hiervoor worden alle gebruikers van de betrokken panden door het comité benaderd.

Voor vragen/opmerkingen neem contact op met het comité gemeenschapshuis via onderzoek.gemeenschapshuis@gmail.com

 

 

Namens comité gemeenschapshuis

Dorpsraad Vierlingsbeek

Sjaak Verstegen

onderzoek.gemeenschapshuis@gmail.com