SWOGB: Nu voor Vierlingsbeek en Groeningen Aquafit bij Zwemschool Joke in Holthees

 

Per 1 september is aquafit in Zwemschool Joke in Holthees gestart, een initiatief van de SWOGB i.s.m. Zwemschool Joke. Het wordt als bewegingsactiviteit aangeboden aan senioren uit de gemeente Boxmeer.

 

Aquafit houdt in dat mensen die op het droge moeite hebben met bewegen en die angst hebben om te vallen door een fysiotherapeut worden begeleid met gevarieerde oefeningen in het water. Er is reeds gestart met 2 groepen van maximaal 10 deelnemers. Gedurende 38 weken per jaar vindt de activiteit in groepsverband wekelijks plaats in Zwembad Joke in Holthees. In beginsel is vrij zwemmen niet mogelijk. (Aan het begin of einde van de activiteit kan dit in zeer beperkte mate.)

 

Er is ruimte voor totaal 7 groepen, maximaal 10 deelnemers per groep.

 • Maandag 2 groepen
 • Dinsdag 1 groep
 • Donderdag 2 groepen
 • Vrijdag 2 groepen.

Op dit moment is er een maandaggroep (11.15 – 12.15 uur, vol) en een donderdaggroep (11.15 – 12.15 uur, 8 deelnemers).

 

De start was gericht op senioren uit Holthees (incl. Smakt) en Maashees. Nu wordt aquafit uitgerold naar Vierlingsbeek en Groeningen (en Overloon). Met vertegenwoordigers van deze dorpen is er onlangs overleg geweest.

 

De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • Start: januari 2020 (6 januari 2020)
 • Inschrijven uiterlijk 30 november 2019 bij KBO Vierlingsbeek-Groeningen of Overloon. Uiteraard staat de activiteit open voor alle senioren, dus ook voor degenen, die geen lid zijn van de betrokken KBO’s.
 • Aanmelding geschied via de normale SWOGB formulieren. Vraag om een inschrijfformulier bij uw KBO of download deze van de website www.swogb.nl
 • De eigen bijdrage is per persoon per kwartaal €60. Deze wordt aan het begin van het kwartaal (4 maal per jaar) door de SWOGB via een machtiging ingehouden op de bankrekening van de deelnemers.
 • Per jaar heeft ieder gedurende 38 weken wekelijks recht op de activiteit. In overleg met Joke Janssen van de zwemschool wordt dit concreet gepland.
 • Indien er vanwege persoonlijke omstandigheden minder dan 38 maal wordt deelgenomen, is er geen recht op teruggave van de bijdrage. Bij langdurige ziekte stopt na 3 maanden de inhouding.
 • De eerste 2 bijeenkomsten worden gezien als proef en zijn gratis.

Aangeboden wordt vooralsnog:

 • Dinsdag: 13.30 - 14.30 uur
 • Vrijdag: 11.15 - 12.15 uur
 • De nog vrije plaatsen op donderdag (11.15 – 12.15 uur)

Als dorpscoördinator SWOGB is Nico van Tilburg het centrale aanspreekpunt.

Voor Vierlingbeek-Groeningen en voor Overloon zijn de eigen dorpscoördinatoren SWOGB het aanspreekpunt voor de deelnemers ter plaatse.