BPR voorlichtingsavond over “Het keukentafelgesprek”

 

In het kader van de veranderingen die er in het sociaal domein plaatsvinden per 1 januari 2015

organiseert de Burger Participatie Raad Boxmeer met medewerking van de gemeente Boxmeer op donderdag 20 november een voorlichtingsavond.

 

Onderwerp tijdens deze bijeenkomst is de rol van het ‘keukentafelgesprek’

Onderwerpen die aan de orde komen zij:

De aanvraagprocedure, wat is het doel van het gesprek,  wat kan men doen ter voorbereiding op dit gesprek,  en wie kan u bijstaan tijdens het gesprek.

Wat kunt u doen wanneer u niet tevreden bent over het resultaat of over het verloop van het gesprek.

 

De bijeenkomst begint om 20:00 uur en vindt plaats in Madeleine, Velgertstraat 1 te Boxmeer, zaal ’t Trefpunt.

 

Als u de voorlichting wilt bijwonen of als u nadere informatie wilt, kunt u zich melden bij Frans Fleuren, secretaris van de BPR

 

Verder zijn er binnen de BPR ‘n paar vacaturen ontstaan.  Hiervoor zijn wij op zoek naar kandidaten, zie bijlage.

 

Frans Fleuren, secretaris van de BPR

Boxmeerseweg 40

5835 AD Beugen

telefoon: 0485-362300,

email: fwafleuren@kpnplanet.nl