Nieuw: Stichting leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen

 

Op 28 juli 2015 is een oprichtingsakte getekend voor de Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen.
Deze stichting heeft het doel om de leefbaarheid voor alle inwoners (0-100 jaar) in Vierlingsbeek en Groeningen in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
Dit in nauwe samenwerking met de beide dorpsraden.


Waarom een stichting leefbaarheid?
Vanaf september 2011 draait de Bibliotheek in Vierlingsbeek op eigen krachten. Door middel van het organiseren van diverse leefbaarheids-activiteiten zijn er financiële middelen verzameld om de bibliotheek draaiende te houden.
In 2014 won Vierlingsbeek en Groeningen de Brabantse Dorpenderby met het project Symphonica in Sporto. Het motto hierbij was samenwerking en verbinding tussen cultuur en sportverenigingen.
Beide initiatieven hebben ons geleerd dat er door betrokkenheid, samenwerking en verbinding meer krachten en initiatieven tot stand komen ter bevordering van de leefbaarheid.
Middels de stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen willen we deze initiatieven bundelen en ondersteunen.


Wat gaat deze stichting doen?
De stichting initieert, organiseert en/of ondersteunt (financieel) activiteiten die direct de
leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen bevorderen.


Werkgroepen
De stichting heeft een aantal werkgroepen die expertise en ondersteuning leveren op het gebied van: vergunningen/veiligheid, communicatie en PR, fondsen en subsidiewerving, onderhoud en faciliteiten, vrijwilligerspool.


Aandachtsgebieden:
De stichting ondersteunt en/of organiseert activiteiten op o.a. het gebied van:
Kunst/Cultuur, Natuur, Bewegen, Zorg


Wie kan bij deze stichting aansluiten?
Alle initiatieven, werkgroepen die betrekking hebben tot het bevorderen van de leefbaarheid kunnen aansluiten bij de stichting en kunnen gebruik maken van de expertise van de werkgroepen en een beroep doen op financiële, facilitaire, organisatorische ondersteuning.
Ook zelfstandige stichtingen/verenigingen kunnen een samenwerkingsrelatie aangaan met de stichting Leefbaarheid.


Het bestuur en werkgroepen
De stichting heeft een dagelijks bestuur en diverse werkgroepen (in oprichting)
Voorzitter: Lisette Verploegen, secretaris: Maike Ebben, penningmeester: Bram Verstegen. Werkgroepleden: Jack Vervoort, Juul de Bont, Christel Nabuurs
Ellen Smits, Marieke Willems-Pijls, Tim Reefs, Jeroen Wijmans, Anke Joren Albers, Rob Smeets.

 

Contact

StgGroeVie@gmail.com

 

SAVE the DATE: 21-10-2015
Op 21 Oktober 2015 organiseren we een speeddate bijeenkomst voor iedereen die op een of andere manier wil kennismaken en/of aansluiten bij de stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen.
20:00 Koningskerkje

 

Ook de verhuur van de SymphonieKar loopt via deze stichting. Meer informatie:

http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/stichting-leefbaarheid-vierlingsbeek-en-groeningen/