Expositie: communicatie

 

Werkgroep 4 mei, een van de werkgroepen binnen de dorpsraad Vierlingsbeek, heeft samen met Basisschool Laurentiushof het project “communicatie” uitgevoerd met leerlingen van groep 7 & 8.

Door vele vrijwilligers en leerkrachten is stil gestaan bij 10 verschillende communicatie vormen. Ook is onder professionele leiding  voorlichting en advies gegeven aan ouders en leerlingen m.b.t. de moderne communicatie middelen.

Op 7 mei van 10.00 tot 16.00 uur kunt u in het Koningskerkje kennis nemen van deze verschillende communicatie vormen en diverse werkstukken die de leerlingen in het kader van het project gemaakt hebben.