Informatieavond Sint Jansbeek op 15 juli

Beste heer, mevrouw,


In het gebied tussen Vierlingsbeek en de Maas stroomt de Sint Jansbeek. Waterschap Aa en Maas,
beheerder van deze beek, wil de Sint Jansbeek herinrichten tussen Vierlingsbeek en de Maas bij
Zandbeek. In deze brief leggen wij hier graag meer over uit en nodigen wij u uit voor een digitale
informatiebijeenkomst op donderdag 15 juli van 19.00 uur tot 20.30 uur.


Herinrichting Sint Jansbeek
Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek, gelegen in de gemeente Boxmeer, ontwikkelen tot
een meer natuurlijke beek die ook klimaatextremen beter aan kan. Oftewel: voldoende water in
droge perioden en voldoende afvoer van water in natte perioden. Daarnaast wordt de beek zo
ingericht dat vissen makkelijker vanuit de Maas stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ook wordt er
gekeken naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone ter hoogte
van Vortum-Mullem. Dit is een natuurstrook langs de beek die meer ruimte geeft voor flora en
fauna. Samen met inwoners en belanghebbenden worden dit jaar kansen en mogelijkheden
besproken zodat de ideeën die nu op tafel liggen verder uitgewerkt kunnen worden tot een concreet
plan.


Digitale informatiebijeenkomst
Het waterschap heeft momenteel enkele denkrichtingen en gaat hierover in gesprek met
verschillende grondeigenaren en bewoners in de omgeving. Ook organiseren we een algemene
informatieavond op 15 juli 2021. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de inrichtingsopgave,
het proces en de planning van het project en is er de mogelijkheid om ons vragen te stellen via de
chat. Start van de presentatie is om 19.00 uur en de afronding rond 20.30 uur. Aanmelden kan via
http://www.aaenmaas.nl/sintjansbeek. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een directe link naar
de bijeenkomst en informatie over hoe deel te nemen.


Deze informatieavond is digitaal in verband met de huidige corona-maatregelen. We realiseren ons
dat dit minder persoonlijk is. Op een later moment hopen we weer meer persoonlijke gesprekken en
informatieavonden te organiseren.


Indien u intensiever betrokken wil worden bij de uitwerking van de plannen, kunt u dit aangeven bij
Darja Boers, omgevingsmanager van het project via dboers-tra@aaenmaas.nl.


Wilt u meer weten over de herinrichting van de Sint Jansbeek, bezoek dan onze website
http://www.aaenmaas.nl/sintjansbeek. In de toekomst informeren we u graag middels een digitale
nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via de genoemde website.


Graag ontvangen we u digitaal op onze informatieavond op 15 juli.


Hartelijke groet,

 

Leon van Hoften
Projectmanager Sint Jansbeek
Waterschap Aa en Maas