Uitnodiging dorpsraadvergadering

 

Datum: dinsdag 6 mei 2014
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Joffershof te Vierlingsbeek

 

Agenda

1. Welkom

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 1 april 2014.

3. Bestuursaangelegenheden.

4. Algemene informatie:
4.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
4.1.1 Werkgroep gemeenschaphuis
4.1.2 Werkgroep kindcentrum
4.1.3 Werkgroep wonen
4.1.4 Werkgroep dagbesteding
4.1.5 Werkgroep welkomstpakket
4.2 Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby.
4.3 Terugkoppeling informatiebijeenkomst Breedband gemeente Boxmeer.
4.4 Bijeenkomst BPR 4 juni 2014 aanvang 19.30 uur in de Driewiek te Boxmeer.
4.5 Afwijzing subsidie communicatie apparatuur.
4.6  Jaarverslag 2013.

5. W.v.t.t.k.

6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 1 april 2014).

7. Rondvraag


Alle inwoners van Vierlingsbeek zijn van harte uitgenodigd voor deze dorpsraadsvergadering.

 

De Dorpsraad Vierlingsbeek

 

De notulen van de eerdere vergaderingen staan op deze website onder de kop “Dorpsraad”.