Onderzoek verkeersveiligheid en smartphonegebruik op de fiets bij jongeren

 

Samen met Veilig Verkeer Nederland voert NetPanel een onderzoek uit naar verkeersveiligheid en smartphonegebruik op de fiets bij jongeren.

Onder jongeren heeft tegenwoordig ongeveer één op de vijf fietsongevallen iets te maken met smartphonegebruik tijdens het fietsen. Daarom is Veilig Verkeer Nederland een initiatief gestart om jongeren bewust te maken van de gevaren en het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen terug te dringen.

Heb jij een zoon of dochter in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar en wil je graag bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van jongeren op de fiets? Meld hem of haar dan aan als deelnemer aan het onderzoek!

Naar het aanmeldformulier
Omdat we het belangrijk vinden dat jongeren met medeweten en toestemming van hun ouders deelnemen aan dit onderzoek, worden deelnemers geworven via de ouders. Als je je kind aanmeld via het aanmeldformulier, wordt hij of zij daarna door ons rechtstreeks benaderd.

Meer informatie over het onderzoek:

  • Alle jongeren in de leeftijd 12 t/m 16 jaar die wel eens fietsen en een smartphone met een abonnement en databundel bezitten kunnen deelnemen aan het onderzoek.
  • Gedurende 4 weken wordt het smartphonegebruik en het fietsgedrag van deelnemers gemonitord. We maken hiervoor gebruik van twee speciale onderzoeksapps, die eenvoudig op de smartphone te installeren zijn.
  • Deelnemers vullen gedurende het onderzoek 2 keer een korte vragenlijst in.
  • Alle deelnemers doen anoniem mee aan het onderzoek. De verzamelde data worden niet gekoppeld aan de persoonsgegevens van de deelnemers.
  • Deelnemers ontvangen voor hun deelname een vergoeding van EUR 5,- en maken bovendien kans op een leuke prijs.

Vriendelijke groeten,
Namens het hele NetPanel-team,
Tessa de Kruijk