Uitnodiging dorpsraadvergadering

Uitnodiging dorpsraadvergadering Vierlingsbeek

Datum: dinsdag 4 november 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Joffershof te Vierlingsbeek

 

Agenda

 1. Welkom
   
 2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 7 oktober 2014.
   
 3. Bestuursaangelegenheden.
   
 4. Algemene informatie:
  4.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
  4.1.1 Werkgroep gemeenschaphuis
  4.1.2 Werkgroep kindcentrum
  4.1.3 Werkgroep wonen
  4.1.4 Werkgroep dagbesteding
  4.1.5 Werkgroep welkomstpakket
  4.2 Handhaven parkeerverbod spoorstraat (vanaf nr 29 tot nr 29b).
  4.3 Terugkoppeling partneroverleg d.d.15-10-2014.
  4.4 Het project "veiligheid op de Maaslijn" een schouw op  de stations aan de Maaslijn 19 nov. 2014
  4.5 Het verzoek aan de dorpsraad van de fam. Opheij.
  4.6 Overleg met dorpsraad Groeningen 2 dec a.s.
  4.7 Collegebezoek 2014/2015 (voorstel gemeente dinsdag 22-09-2015).
   
 5. W.v.t.t.k.
   
 6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 7 oktober 2014).
   
 7. Rondvraag

Alle inwoners van Vierlingsbeek zijn van harte uitgenodigd voor deze dorpsraadsvergadering.

De Dorpsraad Vierlingsbeek

De notulen van de vergadering van 7 oktober 2014 staan op de site http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/ onder de kop “Dorpsraad”.