Uitnodiging dorpsraadvergadering

 

Datum: dinsdag 7 oktober 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Joffershof te Vierlingsbeek

 

Agenda

 1. Welkom
   
 2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 2 september 2014.
   
 3. Bestuursaangelegenheden.
   
 4. Algemene informatie:
  4.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
  4.1.1 Werkgroep gemeenschaphuis
  4.1.2 Werkgroep kindcentrum
  4.1.3 Werkgroep wonen
  4.1.4 Werkgroep dagbesteding
  4.1.5 Werkgroep welkomstpakket
  4.2 Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby.
  4.3 Terugkoppeling evaluatie kermis 2014.
  4.4 Behandelen aanvraag financiële bijdrage sinterklaascomité vierlingsbeek/groeningen
  4.5 Oversteken Spoorstraat nabij Bibliotheek.
  4.6 Gevolgen nieuwe APV gemeente Boxmeer t.a.v. honden.
  4.7 Schoonmaken kruisbeeld Spoorstraat.
   
 5. W.v.t.t.k.
   
 6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 2 september 2014).
   
 7. Rondvraag

 

Alle inwoners van Vierlingsbeek zijn van harte uitgenodigd voor deze dorpsraadsvergadering.

 

De Dorpsraad Vierlingsbeek

 

De notulen van de vergadering van 2 september 2014 staan op de site http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/ onder de kop “Dorpsraad”.