HANDEN AF VAN HET JOC! Deel 2

HANDEN AF VAN HET JOC! #2

Regelmatig wordt er geroepen en geschreven dat het gebouw waarin het JOC is gehuisvest oud is. Misschien is het gebouw oud, verouderd is het allerminst. Altijd in gebruik geweest, altijd warm gestookt, altijd goed onderhouden en nooit leeg gestaan. Nadat de toenmalige Scouting St. Michiel, de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) en jongerensociëteit ’t Kapelleke begin jaren 80 van de vorige eeuw fuseerden tot de stichting Jeugd Ontspannings Clubs, verhuisde het hele jeugd- en jongerenwerk van het voormalige St. Aloysiusklooster aan de Kloosterstraat naar de voormalige Laurentiusschool, de ‘jongensschool’, aan de Grotestraat. In de bijna 40 jaar dat het JOC inmiddels gehuisvest is in het pand Grotestraat 18/18a zijn er verschillende verbouwingen verricht en zaken aangepast. Zo werden het clublokaal, de soosruimte, de toiletten, de keuken, de gang, de vergaderruimte en het buitenterrein één of meerdere malen op de schop genomen en opgeknapt. Tijdens één van die opknapbeurten is de zaal geluidsdicht gemaakt waardoor het JOC beschikt over een permanente Hinderwetvergunning.

Wat er allemaal verbeterd is aan het pand? Teveel om op te noemen maar toch maken we even een kleine, ongetwijfeld onvolledige, opsomming van de laatste tien jaar:

 • vervanging interieur en vloer clublokaal (2011)
 • grondige renovatie buitenterrein inclusief nieuw tegelwerk, nieuw gras en nieuwe berging voor spelmateriaal en tuingereedschap (2013)
 • nieuwe aanplantingen perk en borders voorzijde gebouw (2014)
 • opknap en verbetering podiumlichtinstallatie zaal, inclusief nieuwe lampen en lichttafel (2018)
 • volledige renovatie toiletten (dames, heren, minder validen) (2019)
 • volledige renovatie gang (2019)
 • vervanging vloeren keuken, bijkeuken en voorraadruimte (2019)
 • vervanging kozijnen voorzijde gebouw, inclusief dubbelglas (2019)
 • spouwmuurisolatie (2019)
 • vernieuwing luchtverversingssysteem zaal (2019)
 • vervanging cv-ketel (2019)
 • grondige revitalisering zaal, inclusief nieuw podium, nieuwe bar, nieuwe verlichting en akoestische verbeteringen (2019)
 • schilderwerk buiten (2020)

Veel renovatie- en onderhoudswerk is gefinancierd door de Gemeente Boxmeer, maar ook het JOC zelf heeft altijd geld geïnvesteerd in het gebouw en inventaris. Drie jaar geleden heeft de Gemeente Boxmeer nog 175.000 euro gestoken in uitgebreid renovatie- en onderhoudswerk en in dezelfde periode heeft het JOC zo’n 50.000 euro uitgegeven aan interieur, apparatuur en andere aankopen: zonnepanelen, professionele picknicktafels, koelkasten, digitale geluidmengtafel, podiumdelen, professionele luchtverwarmer en (zender)microfoons. Om maar eens wat te noemen. En ook niet onbelangrijk om te weten, bij talloze onderhouds-, renovatie- en verbeteringsklussen was er sprake van veel, heel veel zelfwerkzaamheid. Er zijn tijden geweest dat een aantal vrijwilligers beter hun bed op de Grotestraat neer had kunnen zetten.

Alle verbeteringen aan het gebouw zijn altijd met de blik vooruit gericht op de toekomst. En de laatste jaren zeker ook met het oog op verduurzaming. En vooral zijn ook alle investeringen in gebouw, interieur, buitenterrein en alle andere faciliteiten erop gericht om de accommodatie te modelleren naar een (bijna) perfecte locatie voor het jeugd- en jongerenwerk, cultuurbeleving en alles wat er binnen het JOC past, plaatsvindt en wordt ontwikkeld. Kortom: voor de eigen, herkenbare en unieke identiteit van het JOC.

Waarom wil en kan het JOC geen deel uitmaken van een MFA? Vooropgesteld, bestuur, leiding en vrijwilligers van het JOC hebben niets tegen een MFA. Of dat nu in het Joffershof blijft, waar het al 40 jaar met veel succes en tot veler tevredenheid gevestigd is, of wordt gerealiseerd in de kerk. Maar wij weten wel heel zeker dat het JOC niet zonder een eigen gebouw kan, een eigen identiteit. Kinderen hebben behoefte aan een eigen, vertrouwde en veilige omgeving. Maar ook aan een andere ruimte dan thuis of de school. Een eigen plek die van hen is, een plek zonder mam of pap, juf of meester. Uiteraard wel een veilige omgeving maar ook een clubgebouw waar ze los kunnen gaan, niet altijd (hoeven te) luisteren, kunnen knoeien, gek kunnen doen, ondeugend kunnen zijn, kunnen schreeuwen of ook wel eens naast de pot kunnen pissen. Samen met alle anderen. Een gebouw ook waarin ze zichzelf (of de grotere kinderen) kunnen herkennen en waar vooral niet teveel ‘oude mensen’ komen. Mensen die zeggen wat er moet en wat er niet deugt, mensen die oude liedjes zingen en mensen die niets begrijpen van Insta, Snap of TikTok. Laat staan van de kinderen zelf!

Jongeren hebben ook van dat soort behoeftes, maar zijn natuurlijk vooral ook op zoek naar zichzelf, een plek waar ze even de boel de boel kunnen laten en geen gezeur aan hun hoofd hebben. Ook (jong) volwassenen en liefhebbers van muziek en theater willen zichzelf soms even verliezen in een verhaal of een liedje. Ze zoeken naar een plek waar de dingen gebeuren die het ‘gewone’ leven voor even op een zijspoor zetten. Dingen die ze kunnen zien, horen, ruiken en voelen. Rustig genietend op een stoel of helemaal losgaand met wapperende haren in de moshpit. Een plek waar ze zich kunnen laten verrassen, iets kunnen leren, teleurgesteld worden of iets nieuws ontdekken. En niet te vergeten ook een plek vol activiteiten die zelf mee vorm gegeven en ontwikkeld kunnen worden. Waar mensen hun ei kwijt kunnen, zich kunnen ontplooien, leren organiseren, leren samenwerken, verantwoordelijkheid leren dragen… Van die dingen.

Belangrijk voor dit alles is een eigen accommodatie die voldoende mogelijkheden biedt voor alle ‘takken van sport’ die het JOC biedt en bedrijft. En die locatie is er! Namelijk de locatie waar het JOC al 40 jaar gehuisvest is: Grotestraat 18/18a in Vierlingsbeek. Daar zit het JOC op een unieke en bijzondere locatie. Het gebouw beschikt over twee grote activiteitenruimtes: het clublokaal van 100 m2 waar vooral de jeugdclubs gebruik van maken en een zaal van 200 m2 waar alle activiteiten van Gryphus plaatsvinden maar waar ook de jeugdclubs met grote regelmaat te vinden zijn. Een derde, onmisbare!, activiteitenruimte is een omheind buitenterrein van 1300m2, verdeeld over een grasveld en een verharde speelplaats. Hier kunnen de leden van de clubs veilig waterspelletjes spelen, broodjes bakken, een zeskamp doen, marshmallows roosteren of een estafette lopen. Ook vindt op dit buitenterrein de jaarlijkse afsluiting van het clubjaarplaats met springkussens of een mobiele klimwand en is er de inhuldiging van de wandelaars van de door het JOC georganiseerde Wandel4Daagse.

Saillant detail: tijdens het afgelopen coronajaar hebben de jeugdclubs grotendeels door kunnen draaien door een programma af te werken dat volledig plaatsvond op het buitenterrein. Uiteraard binnen de geldende coronaregels.

Alle ruimtes in en rond het gebouw worden intensief benut. Wekelijks zijn er twee of drie clubavonden van de jeugdclubs Wammes Waggel, Toffe Totems en Catootjes. Die drie clubs hebben samen meer dan 130 leden. Voor de duidelijkheid, dat is de helft van alle kinderen op de basisschool van Vierlingsbeek! Het programma van Gryphus is zeer breed en varieert van een concert tot een quiz, van een talkshow tot een open podium voor regionaal talent en van een cabaretvoorstelling tot een carnavalsbal. En heel veel meer. Elke week weer. Met bezoekers uit Vierlingsbeek, Groeningen en de verre omgeving. De ene activiteit druk bezocht, de andere iets minder. Maar feit is wel dat het gebouw zeer intensief gebruikt wordt en soms zelfs te weinig (aparte) ruimtes biedt. Dan wordt het puzzelen. Als er in Gryphus bijvoorbeeld een cabaretvoorstelling is, is de zaal vanaf de ochtend in gebruik. En als er die avond twee jeugdclubs zijn moet een van de twee clubs al naar buiten, een speurtocht lopen of, bij slecht weer, naar de gymzaal.

Uiteraard wordt er regelmatig vergaderd door bestuur, leiding en vrijwilligers die activiteiten organiseren. Er worden activiteiten voorbereid, er wordt geklust, er wordt opgebouwd en afgebroken en er wordt gepoetst. Dus de vergaderruimte, de opslagruimtes, de keuken en de zolder worden ook intensief gebruikt. Die zolder bijvoorbeeld is behalve een werkplaats ook een opslagruimte voor decoratiemateriaal, meubilair, gereedschap, kampmateriaal en alle spullen die gebruikt worden tijdens de jaarlijkse oliebollenactie van het JOC. En voor spulletjes van Stichting Op De Tôffel natuurlijk. Op De Tôffel? Dat is een evenementje in ons dorp waar Gryphus de bakermat van is. Zo zien we maar: geen centimeter van het gebouw is dus ongebruikt!

O ja. En dan hebben we ook nog de ‘buitenberging’. Het gebouw dat ooit nog dienst deed als een soort van brandweerkazerne. Ongetwijfeld ook ‘oud en versleten’ maar wel goed voor opslag van kampmateriaal. Kampmateriaal van het JOC en zeker ook van Stichting Kindervakantiewerk, een club die het JOC graag ondersteunt. En die kampmaterialen worden onderling natuurlijk gedeeld, want samen helpen wij elkaar. Zo doen wij dat! Bij het JOC.

Bestuur Stichting Jeugd Ontspannings Clubs.