Vierlingsbeek gaat voor nieuw mfa in hart van het dorp

Staat er over een jaar of vijf een spiksplinternieuw multifunctioneel centrum (mfa) in hartje Vierlingsbeek? Het antwoord op die vraag is nu nog in nevelen gehuld. Maar wat wél duidelijk is, is dat het plan op stevig draagvlak binnen de plaatselijke gemeenschap kan rekenen. Zeker na het zien van de presentatie over het nieuwe mfa in Leende, waarvoor onlangs de schop de grond in ging, was het enthousiasme groot onder bijna alle 225 aanwezigen die in Zalencentrum Concordia de presentatie van het plan voor een ‘toekomstbestendig’ gemeenschapshuis bijwoonden. Maar liefst 99 procent van hen schaarde zich door het tonen van een groene kaart achter het voorstel van de speciaal hiervoor in het leven geroepen regiegroep.

 

Door Ron Koenen

 

Het gevolg van dit breed gedragen ‘dorpsbesluit’ is dat het gemeentebestuur, als het aan de regiegroep en de dorpsraad ligt, de geldbuidel kan gaan trekken. Want de dorpsraad gaat B en W vragen  50.000 euro vrij te maken voor een professioneel onderzoek naar de mogelijkheden voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa) in de kern van het dorp. Die studie moet onder meer duidelijkheid scheppen over de haalbaarheid van zo’n mfa, zowel planologisch als financieel, los van de huidige accommodaties.  ‘Een allesomvattend droomplan’, aldus de omschrijving van de regiegroep, die zich bewust niet wenst te mengen in de discussie over de exacte locatie van het mfa. Nieuwbouw, aanbouw, herbouw van een de huidige panden: het kan en mag allemaal. Onder één voorwaarde: dat het mfa, inclusief een nieuwe basisschool, in het centrum van Vierlingsbeek verrijst.

 

Dat het plan ambitieus is, snapt iedereen. En dat er beren op de weg zijn en zullen komen, begrijpt ook de regiegroep. Maar waar een wil is, is een weg. Vandaar ook dat het advies de titel ‘Positief met elkaar’ heeft meegekregen. Want in doemscenario’s denken, heeft weinig zin. Maar je moet er wel rekening mee houden. Want wat als Zalencentrum Concordia wordt verkocht en de zaal niet meer beschikbaar is voor allerlei dorpsfestiviteiten? Wat als de huidige toch al wat verouderde school er op de huidige locatie over twintig jaar nog zo bij staat? Wat als de leegstaande kerk vervalt of het beheer van de huidige gebouwen te duur wordt? Dan hebben Vierlingsbeek en buurdorp Groeningen een probleem. Maar ook zijn er verenigingen en stichtingen die (nog) niet de behoefte hebben om hun intrek te nemen in het mfa, simpelweg omdat ze tevreden zijn over hun huidige accommodatie.

 

Daarom is het volgens de regiegroep belangrijk om op korte termijn op een degelijke, heldere manier de kansen en bedreigingen in kaart te brengen voor de realisatie van het ‘meest ideale gemeenschapshuis voor de toekomst van beide dorpen’. En dat is niet het huidige Joffershof, zo concludeert ze op basis van gesprekken met talloze  inwoners van beide dorpen. Ze inventariseerde zowel de accommodatiewensen en -behoeften van particulieren, van gebruikers en niet-gebruikers van Joffershof, maar ook van ondernemers en bestuurders, bijvoorbeeld van de plaatselijke basisschool en (sport)verenigingen. De leden van de regiegroep  stelden mede op basis daarvan vervolgens het advies op dat op maandag 25 november aan het dorp werd voorgelegd.  Daarin wordt geadviseerd om Joffershof waar nodig aan te passen. Een tijdelijke impuls ter overbrugging naar de opening van het mfa. ‘De beoogde huidige verbouwing van Joffershof voldoet niet aan een toekomstbestendig mfa. Hiermee is het niet reëel om het plan mfa als dusdanig door de gemeente af te laten vinken’, meldt de regiegroep in haar advies aan de dorpsraad.  Verder adviseert ze ook om, na goedkeuring van het voorstel door B en W om het onderzoek naar het mfa op te starten, direct door te pakken en hiervoor een projectgroep, bestaande uit professionals en dorpsmensen, in te richten. Aan ambitie ontbreekt het ze niet, want medio 2021 moet het plan concreet zijn uitgewerkt.

 

Daarmee voldeed de regiegroep, bestaande uit Christel Nabuurs, Lisette Verploegen, Marijn Tacken, Wouter van Dongen, Ron van Daal, Govert Ketelaars, Petro van Bergen en Luc Cuijpers, aan haar opdracht: presenteer voor 1 december 2019 een onderbouwd advies en plan van aanpak voor een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Vierlingsbeek. Ze hoopte op voldoende draagvlak voor het ambitieuze plan, en kreeg loon naar werken. Want, op een paar rode kaarten na, kon iedereen zich vinden in de koers die nu wordt ingezet. Tot enthousiasme ook van de plaatselijke dorpsraad, die het voorstel op 10 december gaat bespreken met het college van B en W van de gemeente Boxmeer.  “We gaan ervoor”, stelde dorpsraadvoorzitter Vincent Gerrits enthousiast. “Hier kan de gemeente Boxmeer niet omheen. Samen moeten we dit droomplan nu concreet gaan maken.”

 

Voor meer informatie over het plan of andere vragen naar aanleiding van de dorpsbijeenkomst kan contact worden opgenomen met de regiegroep via e-mail mfavierlingsbeek@gmail.com.