Unesco-status voor Maasheggen

Op 25 juli heeft Unesco de biosfeerstatus verleend aan het Nederlandse gebied de Maasheggen. Het is een speciale erkenning voor dit eeuwenoude cultuurlandschap in de noordelijke Maasvallei. Karakteristiek voor de Maasheggen is de verdeling van het landschap in een groot aantal kleine landbouwpercelen dat van elkaar is gescheiden door meidoornheggen. Het gebied omvat circa 275 km heggen op een oppervlakte van ongeveer 2000 hectare.

 

Met deze statustoekenning treden de Maasheggen toe tot een wereldwijd netwerk van meer dan 650 Unesco-biosfeergebieden. De Maasheggen zijn het enige biosfeergebied in Nederland.

 

Meer informatie.