Oproep: bedenk een naam voor jouw nieuwe gemeente!

Waar wil jij straks thuiskomen?

 

Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, 28 juni 2019 – De drie gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA) willen per 1 januari 2022 één nieuwe gemeente gaan vormen. Om de naam van de nieuwe gemeente ook echt breed gedragen te laten zijn, bepalen de inwoners van de CBA-gemeenten zelf hoe hun nieuwe gemeente gaat heten. Onder het motto “Waar wil jij straks thuiskomen?” kan elke inwoner vanaf aanstaande maandag 1 juli tot en met zondag 4 augustus zijn of haar idee voor een naam (met onderbouwing) kenbaar maken. Inwoners kunnen hun ideeën over een naam voor hun nieuwe gemeente indienen via internet (www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl). Inwoners die niet over internet beschikken kunnen even langs gaan bij één van de drie gemeentehuizen en daar een formulier invullen.

 

René Bastiaanse

Na 4 augustus worden alle inzendingen beoordeeld door een speciale naamgevingscommissie, die wordt voorgezeten door historicus, televisiepresentator en auteur René Bastiaanse. De commissie heeft verder negen leden (drie uit elke gemeente). Zij zullen zich de komende weken via verschillende media aan de inwoners voorstellen. Uiteindelijk selecteert de naamgevingscommissie de drie best passende namen voor de nieuwe gemeente.

 

Stemmen

Nadat de naamgevingscommissie de drie namen heeft uitgekozen, worden deze in een advies voorgelegd aan de Stuurgroep CBA, waarin de drie burgemeesters zitting hebben. Vervolgens kunnen alle inwoners vanaf week 39 (23 september) gedurende drie weken één stem uitbrengen op de naam van hun voorkeur. Na de zomervakantieperiode wordt duidelijk hoe deze stemming in de drie gemeenten zal worden georganiseerd. De nieuwe naam wordt ten slotte meegenomen in het zogenaamde herindelingsontwerp, dat op 28 oktober aan de drie gemeenteraden wordt voorgelegd.

 

Creatief

Burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis, tevens portefeuillehouder van het naamgevingsproces: “Zie je het al voor je? Je komt thuis van je werk, van school of van vakantie en daar staat het dan, op het kombord: de naam die jij bedacht hebt! Hoe mooi is dat? We nodigen iedereen uit om mee te denken. Met zoveel creativiteit in de drie gemeenten hebben we er vertrouwen in dat er een hele mooie naam uit zal komen. Waar wil jij straks thuiskomen? Laat het ons weten!”