Regiegroep MFA

 

Op 4 juni 2019 is er door Dorpsraad Vierlingsbeek een verenigingsbijeenkomst georganiseerd met betrekking tot het gemeenschapshuis voor Vierlingsbeek. Naar aanleiding van deze verenigingsbijeenkomst is in september 2019 een groep vrijwilligers samengesteld met de opdracht om voor 1 december 2019 een onderbouwd advies en plan van aanpak voor een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Vierlingsbeek aan te leveren.

 

Deze groep vrijwilligers heeft zich verenigd in een zogenaamde Regiegroep. Deze Regiegroep bestaat uit de volgende leden: Wouter van Dongen, Petro van Bergen, Ron van Daal, Luc Cuijpers, Marijn Tacken, Christel Nabuurs, Lisette Verploegen en Govert Ketelaars.

 

Op deze pagina worden de nieuwsflitsen van deze regiegroep weergegeven waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. MFA Vierlingsbeek