MFA Vierlingsbeek

 

Op 4 juni 2019 is er door Dorpsraad Vierlingsbeek een verenigingsbijeenkomst georganiseerd met betrekking tot het gemeenschapshuis voor Vierlingsbeek. Naar aanleiding van deze verenigingsbijeenkomst is in september 2019 een groep vrijwilligers samengesteld met de opdracht om voor 1 december 2019 een onderbouwd advies en plan van aanpak voor een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Vierlingsbeek aan te leveren.

 

Deze groep vrijwilligers heeft zich verenigd in een zogenaamde regiegroep. Deze regiegroep bestaat uit de volgende leden: Wouter van Dongen, Petro van Bergen, Ron van Daal, Luc Cuijpers, Marijn Tacken, Christel Nabuurs, Lisette Verploegen, Sjaak Rambags en Govert Ketelaars.

 

De regiegroep is in de tussentijd opgegaan in een stuurgroep en een klankbordgroep.

Stuurgroep bestaat uit de volgende leden: Sjaak Rambags, Jet Verbeeten, Bas Oudenhoven, Willem de Hoog, Maarten Berbers en Bas van Treek

Klankbordgroep bestaat uit de volgende leden: Luc Cuijpers, Lisette Verploegen

 

Op deze pagina worden de nieuwsflitsen, etc. weergegeven waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. MFA Vierlingsbeek